تعیین بهترین شاخص ریخت سنجی در کنترل کیفی جمعیت جنسی زنبور پارازیتوئید (Lysiphlebus fabarum (Braconidae: Aphidiinae

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 37-48

زهرا محمدی؛ آرش راسخ؛ فرحان کچیلی؛ بهزاد حبیب پور


تاثیر هگزافلومورون بر متابولیسم حدواسط شب پره بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 41-52

سحر دلکش رودسری؛ آرش زیبائی؛ ضرغام بی غم؛ محمود فاضلی دینان


بررسی تغییرات فصلی جمعیت شته‌های غالب مرکبات روی ارقام پرتقال تامسون ناول و نارنگی انشو در غرب مازندران

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 35-51

10.22124/iprj.2024.26629.1559

فرزانه علیزاده کافشانی؛ علی رجب پور؛ سیروس آقاجانزاده؛ اسماعیل غلامیان؛ محمد فرخاری


تاثیر دما و رقم انار بر ویژگی های زیستی شته انار (Aphis punicae (Hem.: Aphididae

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 37-47

محمد احمدی؛ نفیسه پورجواد


زیست‌شناسی و نیازهای دمایی زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali در منطقه زرین‌شهر اصفهان

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 39-49

فاطمه خان‌محمدی؛ جهانگیر خواجه علی؛ حمزه ایزدی


بررسی ساختار ژنتیکی شته سبز مرکبات، (Aphis spiraecola Patch (Hem.: Aphididae، روی درختان مرکبات در شمال ایران

دوره 7، شماره 3، دی 1396، صفحه 39-51

10.22124/iprj.2017.2590

اسماعیل غلامیان؛ جبراییل رزمجو؛ سید مهدی بنی‌هاشمیان؛ عاطفه صبوری


اثرات کشنده و زیرکشنده‏ کلرپایریفوس و آبامکتین بر مراحل نارس کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 41-50

وحیده مصطفی لو؛ علی افشاری؛ محسن یزدانیان؛ محمدحسن سرایلو


تاثیر هرس در کنترل پسیل زیتون Euphyllura straminea Loginova و سال‌آوری درختان زیتون

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 41-52

عبدالامیر محیسنی؛ مجید گل محمدی؛ علی اصغر زینانلو؛ محمد ولی تقدسی


تأثیر بازدارندگی پایری‌پروکسی‌فن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک کفشدوزک Adalia decempunctata L. (Col.: Coccinellidae)

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 41-57

10.22124/iprj.2019.3773

دیانا ناصری؛ جلال جلالی سندی؛ محمد قدمیاری؛ زهرا مجیب حق قدم


ارزیابی آزمایشگاهی و مزرعه ای کارایی زنبور Trichogramma embryophagum در حضور گندم سیاه Fagopyrum esculentum

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 43-51

پونه قائمیان؛ حمیدرضا صراف معیری؛ شهرام فرخی