تاثیر هگزافلومورون بر متابولیسم حدواسط شب پره بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 41-52

سحر دلکش رودسری؛ آرش زیبائی؛ ضرغام بی غم؛ محمود فاضلی دینان


تاثیر دما و رقم انار بر ویژگی های زیستی شته انار (Aphis punicae (Hem.: Aphididae

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 37-47

محمد احمدی؛ نفیسه پورجواد


زیست‌شناسی و نیازهای دمایی زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali در منطقه زرین‌شهر اصفهان

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 39-49

فاطمه خان‌محمدی؛ جهانگیر خواجه علی؛ حمزه ایزدی


بررسی ساختار ژنتیکی شته سبز مرکبات، (Aphis spiraecola Patch (Hem.: Aphididae، روی درختان مرکبات در شمال ایران

دوره 7، شماره 3، دی 1396، صفحه 39-51

10.22124/iprj.2017.2590

اسماعیل غلامیان؛ جبراییل رزمجو؛ سید مهدی بنی‌هاشمیان؛ عاطفه صبوری


اثرات کشنده و زیرکشنده‏ کلرپایریفوس و آبامکتین بر مراحل نارس کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 41-50

وحیده مصطفی لو؛ علی افشاری؛ محسن یزدانیان؛ محمدحسن سرایلو


تاثیر هرس در کنترل پسیل زیتون Euphyllura straminea Loginova و سال‌آوری درختان زیتون

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 41-52

عبدالامیر محیسنی؛ مجید گل محمدی؛ علی اصغر زینانلو؛ محمد ولی تقدسی


تأثیر بازدارندگی پایری‌پروکسی‌فن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک کفشدوزک Adalia decempunctata L. (Col.: Coccinellidae)

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 41-57

10.22124/iprj.2019.3773

دیانا ناصری؛ جلال جلالی سندی؛ محمد قدمیاری؛ زهرا مجیب حق قدم


ارزیابی آزمایشگاهی و مزرعه ای کارایی زنبور Trichogramma embryophagum در حضور گندم سیاه Fagopyrum esculentum

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 43-51

پونه قائمیان؛ حمیدرضا صراف معیری؛ شهرام فرخی


ترجیح طعمه و سوئیچینگ بالتوری سبز Chrysoperla carnea روی شته‌ی سبز مرکبات Aphis spiraecola و شته‌ی جالیز Aphis gossypii

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 43-54

10.22124/iprj.2019.3305

محبوبه مرادی؛ مهدی حسن پور؛ علی گلی زاده؛ سید علی اصغر فتحی


تعیین دامنه میزبانی و نوسان های جمعیت پسیل آسیایی (Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae روی مرکبات در سه استان جنوبی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 45-57

فاطمه شفقی؛ غلامرضا گل محمدی؛ سمیه رنجبر؛ ملیحه خسروی؛ مجید عسگری


مدل‌سازی زیست‌خوان پسیل آسیایی مرکبات، (Diaphorina citri Kuwayama (Hem.: Psyllidae، در ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 45-58

محمدرضا لشکری؛ احد صحراگرد؛ شهاب منظری؛ رضا حسینی؛ دلارام عرفان فر