اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 635
تعداد پذیرش 197
تعداد عدم پذیرش 242

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 353
تعداد مشاهده مقاله 440022
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 312788
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 110 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 18 روز
درصد پذیرش 31 %