اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 599
تعداد پذیرش 175
تعداد عدم پذیرش 236

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 330
تعداد مشاهده مقاله 408542
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 294277
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 119 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 21 روز
درصد پذیرش 29 %