اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 607
تعداد پذیرش 181
تعداد عدم پذیرش 238

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 335
تعداد مشاهده مقاله 417890
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 299878
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 116 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 20 روز
درصد پذیرش 30 %