اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 585
تعداد پذیرش 163
تعداد عدم پذیرش 228

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 333
تعداد مشاهده مقاله 385334
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 297807
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 122 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 28 %