راهنمای نویسندگان

توجه

در حال حاضر نشریه تحقیقات آفات گیاهی ضمن حمایت از پژوهش­های تحقیقات مرتبط با آفات هیچگونه هزینه ای بابت ارسال مقاله یا انتشار مقالات پذیرفته شده، دریافت نمی کند و دسترسی به مقالات نیز رایگان است.

راهنمای نگارش مقاله (دانلود)

  • جهت دریافت فایل تعهدنامه نویسندگان برای ارسال مقاله اینجا کلیک نمائید.
  • جهت دریافت فایل فرم تعارض منافع  اینجا کلیک نمائید.
  •  داشتن شناسه ارکید  (ORCID) و ارایه آن در زمان ارسال مقاله برای تمامی نویسندگان الزامی است. جهت دریافت شناسه ارکید از لینک (https://orcid.org/register)  اقدام فرمایید.

 

استادان، پژوهشگران و دانشجویان محترم می­توانند مقالات علمی- پژوهشی منتشر نشده خود در زمینه ­های مختلف تحقیقات آفات گیاهی را براساس دستورالعمل زیر تهیه و جهت بررسی و چاپ، به صورت الکترونیک به آدرس وب سایت مجله ارسال دارند.

 

روش نگارش

1ـ مقاله باید روی کاغذ A4 با حاشیه 2/5 سانتی­متر از هر طرف با استفاده از نرم افزار Word 2003 یا بالاتر با خط B Zar شماره 12 و به صورت تک ستونی تایپ شود. تمامی کلمات انگلیسی با خط Times New Roman شماره 11 نوشته شوند.

2ـ عنوان مقاله و هر یک از بخش­های آن، به ترتیب با خط 16 و 12 ضخیم نوشته شود، فاصله سطرها 1/5 (1.5 line) و فاصله دو بخش از همدیگر دو خط باشد.

3ـ عبارت­ها و واژه ­های علمی بکار رفته که فاقد معادل فارسی هستند، به صورت فارسی و اصل واژگان به صورت انگلیسی در زیر نویس همان صفحه آورده شوند.

4ـ کلیه واحدهای بکار رفته در متن باید از سیستم واحدهای بین المللی (SI) پیروی کنند.

5ـ کلیه جدول­ ها و شکل ­ها در صفحات جداگانه­ ای با دو عنوان فارسی و انگلیسی در انتهای متن درج شوند.

6ـ عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (به ترتیب اولویت)، موقعیت علمی، محل کار، آدرس و شماره تلفن در صفحه جداگانه­ ای در ابتدای مقاله نوشته شود.

7ـ اسامی علمی به کار رفته در متن و در فهرست منابع باید به صورت خوابیده (ایتالیک) نوشته شوند.

8ـ حداکثر تعداد صفحات مقاله با احتساب جدول­ها و شکل­ها 15 صفحه باشد.

9- مقالاتی در روند بررسی وداوری قرار می گیرند که نگارنده مسئول مکاتبات فرم تعهد نامه نگارنده(گان) را که به امضای کلیه آنان رسیده است، همراه با مقاله ارسال کند (فرم تعهد در لینک بالا قابل دسترس است).

 

ترتیب بخش­های مختلف مقاله

هر مقاله به ترتیب شامل: عنوان، چکیده فارسـی به همراه واژه­ های کلیدی فارسـی، عنوان و چکیده انگلیسی به همراه واژه ­های کلیدی انگلیسی، مقدمه، مواد و روش­ها، نتایج، بحث (یا نتایج و بحث)، سپاسگزاری و منابع مورد استفاده است.

 

عنوان

عنوان مقاله باید مختصر و گویا و بیانگر محتوای اصلی مقاله باشد و از 25 کلمه تجاوز نکند. لازم است عنوان مقاله در وسط صفحه و مرکز سطر نوشته شود.

 

چکیده فارسی

چکیده مقاله مختصر و بیانگر اهداف، مواد و روش تحقیق با تاکید بر نتایج حاصل از پژوهش باشد و از 250 کلمه تجاوز نکند.

 

واژه­ های کلیدی فارسی

واژه­ های کلیدی باید در برگیرنده کلمات و واژه ­های مهم پژوهش بوده و بین 3 تا 5 واژه باشند. شایسته است از اصطلاحات موجود در عنوان مقاله به عنوان واژه ­های کلیدی استفاده نشود.

 

عنوان و چکیده انگلیسی

عنوان مقاله و چکیده (Abstract) به زبان انگلیسی باید متناظر با عنوان و چکیده فارسی باشند. پس از چکیده انگلیسی 3 تا 5 واژه کلیدی (Keywords) به زبان انگلیسی (ترجیحاً از اصطلاحات موجود در عنوان مقاله به عنوان واژه ­های کلیدی استفاده نشود) گنجانیده شود.

 

مقدمه:

در این بخش، ضمن شرح مختصری درباره موضوع پژوهش و همچنین تبیین دقیق فرضیه­ های پژوهش، به اندازه کافی به مطالعات و پژوهش­های اجرا شده قبلی اشاره می­شود و در انتهای مقدمه، اهداف پژوهش به ­صورت کاملاً روشن بیان شود.

 

مواد و روش­ها

این بخش شامل شرح کامل و دقیق مواد و روش­های مورد استفاده، نوع طرح آماری بکار رفته، روش­های نمونه­ گیری و تجزیه آماری داده ­ها است. در ضمن، مواد و روش­های جدید و ابداعی باید به صورت گویا و قابل تکرار تشریح شوند و در صورت اقتباس از روش­های دیگران، فقط به ارائه اصول و ذکر منابع اکتفا شود.

 

نتایج

در این بخش، نتایج حاصله و یافته ­های پژوهشی به روش­های مختلف از قبیل شکل، جدول و یا توضیحات لازم بیان شود و از ارائه داده ­ها به صورت تکراری خودداری شود. درضمن برای تنظیم جدول، شکل یا معادله به صورت زیر عمل شود:

  • جدول: عنوان تمامی جدول­ها به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و در بالای جدول نوشته شود. برای تنظیم عنوان جدول­ها، پس از ذکر کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و بعد عنوان فارسی آورده شود و سپس در زیر عنوان فارسی، عنوان انگلیسی همانند عنوان فارسی ذکر شود. عنوان کلیه سطرها و ستون­های جدول­ها به زبان انگلیسی بوده و کلیه اعداد متن جدول به انگلیسی تایپ شوند. در تنظیم جدول­ها کلیه خطوط عمودی و افقی حذف شده و فقط خطوط افقی دو طرف عناوین ستون­ها و خط افقی انتهای جدول رسم شود.
  • شکل: تمامی نمودارها، شکل­ها و عکس­ها با عنوان شکل ذکر شوند. عنوان تمامی شکل­ها در زیر شکل و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. در تنظیم عنوان شکل­ها نیز پس از ذکر کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و بعد عنوان فارسی نوشته شود و سپس عنوان فارسی به دقت به انگلیسی ترجمه شده و در زیر عنوان فارسی ذکر شود. در ارائه نمودارها، ضمن نامگذاری محورهای نمودار به زبان انگلیسی، واحدهای مربوطه در داخل پرانتز نوشته شده و کلیه اعداد روی محورها نیز باید به انگلیسی درج شوند.
  •  توجه - از آوردن تصاویر و اشکال بصورت پراکنده خودداری شود. تصاویر و اشکال می بایست در یک صفحه در کنار هم با نظم خاص چیده شوند و با وضوح حداقل 300dpi بصورت یکپارچه ارسال شوند. راهنمای نحوه تهیه تصاویر و ویرایش آن بر مبنی مجلات معتبری مانند Zootaxa خواهد بود. برای دریافت راهنما به لینک زیر مراجعه شود.

"برای دریافت راهنمای نحوه ویرایش و تهیه تصاویر اینجا کلیک کنید"

 

"برای دریافت فایل نمونه جدول و نمودار ، اینجا کلیک کنید"

  

  • معادله: کلیه معادلات یا فرمول­ها باید با دقت کافـی در سیستم فـرمول نویسـی Word تایپ و به ترتیب شماره ­گذاری شوند، مانند (1)، (2)، (3)، ... شماره معادله باید از انتهای سمت راست خط حاشیه و در امتداد خط حاوی معادله در داخل پرانتز قید شود.

 

بحث

در این بخش نتایج بدست آمده از پژوهش، تجزیه و تحلیل علمی شده و با توجه به اهداف پژوهش، میزان پاسخگویی نتایج به این اهداف مورد قضاوت قرار گرفته و به دقت با نتایج دیگران مقایسه و بحث شود. در انتهای این قسمت، پیشنهادها علمی و عملی مناسب جهت استفاده سایر محققین ارائه شود.

* این قسمت بنا به ضرورت می­تواند به همراه نتایج و با عنوان "نتایج و بحث" بیان شود.

 

سپاسگزاری

در صورت لزوم، در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم می­شود، از سازمان­ها و افراد حقیقی و حقوق که به نحوی در انجام پژوهش مؤثر بوده ­اند، سپاسگزاری می­ شود.

 

منابع مورد استفاده

چگونگی استناد منابع در متن مقاله

لازم است به کلیه منابعی که در نوشتن مقاله از آنها استفاده شده است، استناد شود. برای استناد به یک منبع در انتهای یک جمله، نام خانوادگی نگارنده (گان) به همراه سال انتشار منبع در داخل پرانتز نوشته شود، مانند: در بررسی فونستیک کنه­ های شکارگر خانواده Phytoseiidae استان گیلان تعداد 14 گونه از کنه ­های فیتوزئید متعلق به زیرخانواده ­هایAmblyseiinae و Phytoseiinae از هفت جنس جمع­ آوری و شناسایی شدند (Hajizadeh, 2007). در صورتی که چند منبع در انتهای یک جمله معرفی شوند، برای جداسازی آنها از یکدیگر از ویرگول نقطه " ; "استفاده ­شود، مانند: Hajizadeh, 2007; Sahragard & Rafatifard, 2010)). اگر تعداد نگارندگان یک منبع بیشتر از دو نفر باشند، ابتدا نام خانوادگی نویسنده اول و سپس همکاران (et al.) به صورت خوابیده (ایتالیک) نوشته شود و پس از آن سال انتشار منبع ذکر شود، مانند (Hosseini et al.,2008). چنانچه در شروع جمله به منبعی استناد شود، ابتدا اسامی افراد به فارسی نوشته­ شود و سپس اسامی فارسی به لاتین و سال انتشار منبع به میلادی در داخل پرانتز قید شده و در ادامه آن مطلب مورد نظر ذکر شود، مانند: حاجی زاده (Hajizadeh, 2007) در آزمایشی که به منظور شناسایی کنه­ های شکارگر خانواده Phytoseiidae استان گیلان انجام داد...، صحراگرد و رفعتی ­فرد (Sahragard & Rafatifard, 2010) زیست شناسی واثر حرارت...، حسینی و همکاران Hosseini et al.,2008))عوامل موثر بر تشخیص DNA شکار در معده شکارگر را مطالعه کردند.

 

تنظیم منابع

 کلیه منابع مورد استفاده اعم از فارسی و لاتین در پایان مقاله به زبان انگلیسی برگردانده و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین نگارنده و در صورت لزوم، نگارندگان بعدی مرتب شوند. در نوشتن منابع، ابتدا نام خانوادگی و سپس حرف اول نام تمامی نگارندگان نوشته شود. منابع با نام مکرر، از سال انتشار قدیم با اولویت به ترتیب یک نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده و در صورت لزوم با در نظر گرفتن نام خانوادگی نگارندگان دوم به بعد از قدیم به جدید مرتب شوند. منابع با نام نگارندگان و سال انتشار یکسان با حروف a، b، c و ... پس از عدد سال در پرانتز از هم متمایز شوند. در انتهای منابع فارسی عبارت (In Farsi)در داخل پرانتز قید شود. ذکر منابع بی­ نام و غیرقابل دسترسی مجاز نیست. روز و ماه بازخوانی یک سند در منابع الکترونیکی که تنها در تارنماها موجودند، باید در تنظیم آن سند قید شود، مانند: Retrieved June 10. نام مجلات علمی باید به صورت کامل  و ایتالیک (Italic) ذکر شوند، اما نام کتاب، عنوان پروژه­ ها و مقالات غیر از مجلات علمی با قلم نازک (Regular) نوشته شوند.

ضروری است در صورت وجود شناسه منحصر به فرد DOI یا DOR در انتهای ارجاعات هر مقاله درج شود

مثال :   DOI:https://doi.org/10.1111/j.1570-7458.2007.00657.x

چگونگی تنظیم منابع در نمونه مثال­ های زیر ارائه شده است:

1- مجلات علمی :

Hajizadeh, J. (2007). Phytoseiid mites fauna of Guilan Province, part II: Subfamilies Amblyseiinae Muma and Phytoseiinae Berlese (Acari:Phytoseiidae). Agricultural Research, 7(1), 7- 25. (in Farsi)

 

Sahragard, A., & Rafatifard, M. (2010). Biology and effect of temperature on larval development time of Chironomus riparius Meigen Diptera: Chironomidae) under laboratory conditions. Munis Entomology and Zoology, 5, 1023-1033.

 

Hosseini, R., Keller, M. A., & Schmidt, O. (2008). Factors affecting detectability of prey DNA in the gut contents of predators: A PCR-based method. Entomologia Experimentalis et Applicata, 126, 194-202. DOI:https://doi.org/10.1111/j.1570-7458.2007.00657.x

 

 

2ـ مجلات الکترونیکی:

Zibaee, A., Sendi, J., Alinia, F., & Etebari, J. (2008). A study on biochemical differences among five different groups of rice striped stem borer, Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae). Invertebrate Survival Journal, 5, 20-29. http://www.isj.unimo.it/vol5issue1.htm.

 

3ـ کتاب غیر ویراسته:

.Triplehorn, C. A., & Johnson, N. F. (2005). Borror and Delong's introduction to the study of insects (7th ed.). Thomson Book/ Cole

4ـ مقاله یا یک فصل از کتاب ویراسته:

Lindquist, L., Krantz, G. W., & Walter, D. E. (2009). Order Mesostigmata. In Krantz, G. W. and Walter D. E. (Eds.). A manual of Acarology (3rd ed.) Texas Tech University Press, Texas, USA.  pp. 124-232.

5ـ سند یا گزارش اینترنتی:

.Food and Agriculture Organization. (2008). Statistics: FAOSTAT agriculture. Retrieved June 10, 2010. from http://fao.org/crop/statistic

6ـ رساله ارشد یا دکتری:

Hosseini, R. (2007). A DNA-based approach to study predator-prey trophic interactions within Brassica crops: a search for predators of diamondback moth (Plutella xylostella). PhD. Thesis. The Univerisity of Adelaide

7ـ همایش­ها:

Nazari, A. R., Hajizadeh J., & Sahragard, A. (2005). The influence of temperature on the development of Exochomus nigromaculatus (Coleoptera: Coccinellidae). Proceedings of 5th Asia-Pacific Congress of Entomology. 17-21 October, Korea. pp. 184

 

روش نگارش مقاله کوتاه علمی

به جز چکیده و منابع فاقد عناوین فرعی بوده و تعداد صفحات حداکثر سه صفحه است. بخشهای عنوان، نام نگارنده (نگارندگان)، چکیده فارسی و انگلیسی و منابع مظابق دستورالعمل تهیه شوند. در صورتی که مقاله کوتاه علمی  مربوط به گزارش تاکسون جدید برای فون ایران است، ارایه تایید تشخیص تاکسون از مراجع معتبر الزامی است.

 

آدرس دفتر مجله:رشـت ـ کیلومتر 5 جاده رشت ـ تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، گروه گیاه­پزشکی، صندوق پستی: 1314-41635، کدپستی: 4188958643، تلفن: 01333690817، دورنگار: 01333690281

پست الکترونیک:  IPRJ@guilan.ac.ir, magazine_2013@yahoo.com

وبگاه: iprj.guilan.ac.ir

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

توجه

نویسندگان محترم مقالات پذیرفته شده لازم است مقالات خود را طبق دستورالعمل ارایه شده تهیه نموده و فایل ورد آن را از طریق email مجله ارسال نمایند.

 

خواهشمند است به منظور جلوگیری از اشتباهات رایج یکی از مقالات مجله به عنوان الگو دریافت و استفاده شود.