داوران

نام داور وابستگی سازمانی
فاطمه یاراحمدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
عباس ارباب عضو هیات علمی_ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
رویا ارباب تفتی هیات علمی
شهرام آرمیده دانشگاه ارومیه
حمزه ایزدی Department of Plant Protection, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
مهدی اسفندیاری
محمد اسکوئیان
علی افشاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین اللهیاری گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران
بیت اله امان زاده معاون پژوهش و فناوری
ندا امینی جم عضو هیت علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول گروه علوم پایه
آرمان آوندفقیه دانشیار/ بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
اسماعیل بابائیان پژوهشگر
مسلم بسیج دانشگاه جیرفت گروه گیاهپزشکی
علیرضا بندانی دانشگاه تهران
فرزانه پارسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور-بخش تحقیقات سن گندم-تهران-ایران
احسان ترابی گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمّد ولی تقدّسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
شهریار جعفری دانشگاه لرستان- دانشکده کشاورزی
جلال جلالی سندی دانشگاه گیلان
مهدی جلائیان موسسه تحقیقات برنج کشور
فرزاد جلیلیان مکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
جلیل حاجی زاده عضو هیات علمی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
رضا حسینی گروه گیاه پزشکی دانشگاه گیلان
مهدی حسن پور گروه گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود حکیمی تبار هیات علمی
محمد خانجانی دانشگاه بوعلی سینا
سمیرا خدایاری عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
رویا خسروی گروه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اراک
مصطفی خنامانی استادیار گروه گیاهپزشکی, دانشگاه جیرفت, کرمان
جهانگیر خواجه علی دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
الهام ریاحی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تربیت مدرس
کورش راد مقدم
آرش راسخ گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدچمران
علی رجب پور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
سمیه رحیمی کلده پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تهران
احسان رخشانی
جبراییل رزمجو عضو هیات علمی
الهه رستمی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی] دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهران رضایی گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
حسین رنجبر اقدم خیابان یمن- ‍‍پلاک ۱ و ۲، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور- بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک
ارش زیبایی استاد دانشگاه گیلان
عباسعلی زمانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
مژگان زمانی گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
نوشین زندی سوهانی عضو هیات علمی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خورستان
فریبا سهرابی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر دکتری حشره شناسی کشاورزی- گرایش سم شناسی کشاورزی
محمود سوف باف
محمد مهدی سوهانی
شهرام شاهرخی خانقاه موسسة تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
ایمان شریفیان استادیار
الهه شفیعی علویجه گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان، ایران
محسن شمسی فارغ التحصیل دکتری، کرمان
شهناز شهیدی نوقابی دانشیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی
مرتضی شهریاری گروه گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی سیستان
رضا صادقی پاکدشت- پردیس ابوریحان دانشگاه تهران گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهی
حسین صادقی نامقی دانشگاه فردوسی مشهد
منصور صالحی رییس بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
قدرت اله صباحی دانشیار دانشگاه تهران
علیرضا صبوری استاد گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران
احد صحراگرد هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی
امین صدارتیان جهرمی عضو هیأت علمی
حمید رضا صراف معیری دانشگاه زنجان دانشکده کشاورزی گروه گیاهپزشکی
سید علی صفوی گروه گیاهپزشکی، دانشگاه ارومیه
معصومه ضیائی دانشگاه شهیدچمران
علی اصغر طالبی گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراتن
خلیل طالبی جهرمی استاد دانشگاه تهران
رضا طلایی حسنلویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
عسگر عباداللهی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
محمد رضا عباسی مژدهی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، بخش گیاهپزشکی، رشت، ایران
مریم عجم حسنی دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا عسکریان زاده تهران- ابتدای جاده قم- دانشگاه شاهد-دانشکده علوم کشاورزی- گروه گیاهپزشکی
شهریار عسگری -مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
بهمن عسلی فیاض دانش آموخته گروه گیاه پزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مریم عطاپور عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
علی علیزاده دانشگاه ولی عصر فسنجان
مهرداد عمواقلی طبری عضو هیئت علمی، موسسه تحقیقات برنج کشور
مهران غزوی بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران
اسماعیل غلامیان پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
مولود غلام زاده چیتگر تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران-تحقیقات گیاهپزشکی تنکابن
محمود فاضلی دینان مازندران - آمل- خیابان امام خمینی - کوچه آفتاب 16- پلاک 40 - منزل فاضلی
سید علی اصغر فتحی دانشگاه محقق اردبیلی
یعقوب فتحی پور دانشگاه تربیت مدرس
آزاده فرازمند
سمیرا فراهانی عضو هیات علمی گروه تحقیقات حفاظت و حمایت،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
شهرام فرخی
لیدا فکرت دانشگاه فردوسی مشهد
سعیده قادری
وحید قاسمی بخش زنبورعسل، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اتهران
احسان قائم مقامی
محمد قدمیاری عضو هیات علمی
بابک قرایی بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
غلامحسین قره خانی گروه گیاه پزشکی دانشگاه مراغه
محمد کاوسی
یونس کریم پور عضو هیت علمی دانشگاه ارومیه
آزاده کریمی ملاطی هیات علمی گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
سید حسین گلدانساز دانشیار دانشگاه تهران
علی گلی زاده گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی
مریم گوهررستمی -
محمدرضا لشکری دانشجوی دکتری حشره شناسی- گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
حسین لطفعلی زاده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
مجید مجیدیان گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه گیلان
سعید محرمی پور استاد گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
امیر محسنی امین هیات علمی (دانشیار)
محمد محسن زاده گروه بیوتکنولوژی دانشگاه گیلان
جعفر محقق نیشابوری موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
داود محمدی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
عباس محمدی خرم آبادی
مجتبی محمد دوستار شرف گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
محمود محمدی شریف عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مجید محمودی بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
خدیجه مداحی گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
حسین مددی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
بهزاد میری گروه گیاهپزشکی- دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه رازی-کرمانشاه
مجید میراب بالو Department of Plant Protection, College of Agriculture, Ilam University, 69315–516, Iran
شبنم مرتضوی گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
محمد علی میرحسینی
محمد علی میر حسینی
هادی مصلی نژاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
فریبا مظفریان بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران.
مصطفی معروف پور استادیار گروه گیاهچزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
نرگس معماری زاده عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران
اعظم میکانی استاد دانشگاه تربیت مدرس
مریم ملک محمدی
کامبیز مینایی دانشگاه شیراز
شهاب منظری هیات علمی/ موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران.
کامران مهدیان استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان
محمد مهرآبادی تربیت مدرس
علی مهرور گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مرتضی موحدی فاضل دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی،
بهرام ناصری گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
احمد ندیمی عضو هیات علمی دانشگاه گرگان
محمدرضا نعمت‏ اللهی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
قدیر نوری قنبلانی استاد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
جواد نوعی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
ابوذر هاشم پور پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
بیتا والی زاده گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان