تماس با ما

آدرس دفتر مجله:رشـت ـ کیلومتر 5 جاده رشت ـ تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، گروه گیاه­پزشکی، صندوق پستی: 1314-41635، کدپستی: 4188958643، تلفن: 01333690817

پست الکترونیک:  IPRJ@guilan.ac.ir, magazine_2013@yahoo.com

وبگاه: iprj.guilan.ac.ir

 


CAPTCHA Image