پرسش‌های متداول

در ارسال و ثبت نام در مجله مشکل وجود دارد، برای رفع آن چه باید کرد؟

لطفا قبل از تماس با دفتر مجله تحقیقات آفات گیاهی راهنمای نویسندگان را به طور دقیق مطالعه فرمایید و در صورت مشکل در ارسال مقالات لطفا سوالات خود را از تماس تلفنی با دست اندرکاران مجله در میان بگذارید.

آیا فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی مقالاتی که به غیر از زبان فارسی تهیه شده باشند را می پذیرد؟

خیر، فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی مقالات را به زبان فارسی و با خلاصه انگلیسی به چاپ خواهد رساند.