بررسی سمیت تماسی ده اسانس از گیاهان خانواده ی نعناعیان روی کنه ی تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کنه ­ی تارتن­ دولکه­ ای Tetranychus urticae یکی از مهم­ترین آفات گلخانه، سبزیجات و گیاهان زینتی در سرتاسر جهان در فضاهای بسته و باز است. در حال حاضر در مدیریت این آفت استفاده از آفت­کش­ ها بسیار رایج است، که باعث آلودگی محیط زیست، ایجاد مقاومت و افزایش دوباره ی جمعیت کنه می­ شود. در سال های اخیر، اسانس­ های گیاهی، عصاره ­ها و ترکیبات ثانویه ی گیاهان به دلیل خاصیت حشره ­کشی، کنه­ کشی، دورکنندگی و اثرات ضد تغذیه ­ای بسیار مورد توجه قرار گرفته­ اند. در این پژوهش به بررسی سمیت تماسی ده اسانس از گیاهان خانواده ی نعناعیان Lamiaceae روی بالغین کنه ی تارتن دولکه­ ای و اثر گیاه­سوزی غلظت بالای این اسانس­ ها روی گیاه لوبیا پرداخته شد. اسانس­ه ای گیاهی با استفاده از دستگاه کلونجر و با روش تقطیر با آب استخراج شدند. مرگ و میر کنه ­ها پس از گذشت 24 ساعت ارزیابی شد و میزان LC50 برای هر اسانس محاسبه شد. در این پژوهش مشخص شد که اسانس گیاهان آویشن شیرازی Zataria multiflora  و نعناع فلفلی Mentha piperita به ترتیب با LC50معادل 44/419 میلی­ گرم بر لیتر و 42/425 میلی­ گرم بر لیتر بیشترین سمیت را روی کنه تارتن دونقطه ای دارند. با افزایش غلظت اسانس­ ها میزان مرگ و میر کنه­ ها افزایش یافت. در غلظت ­های کمتر از 1600 پی پی ام هیچ گونه گیاه­سوزی و در غلظت 1600 پی پی ام میزان گیاه سوزی اندکی روی برگ­ های گیاه لوبیا مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of contact toxicity of ten essential oils from Lamiaceae plants against Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

نویسندگان [English]

  • M. Kaveh
  • N. Poorjavad
  • jahangir Khajehali
چکیده [English]

Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) is an important pest of greenhouse, vegetables and ornamental crops. The mite management is commonly based on the repetitive applications of pesticides, resulting in environmental pollution and resistance in pest population. In recent years, essential oils, plant extracts and plant secondary metabolites have received much attention as pest controlling agents because of their insecticidal, acaricidal, repellent and antifeedant properties. In the present study, contact toxicity of the essential oils from ten Lamiaceae plants were evaluated against adults of T. urticae. Bioassays were carried out in 4 concentrations (200, 400, 800 and 1600 ppm). The essential oils were obtained by hydrodistillation using modified Clevenger-type apparatus. Adults' mortality was determined 24 hour after treatment and the LC50 values of the essential oils were evaluated. Results showed that the essential oils from Zataria multiflora and Mentha piperita with LC50=419.44 mg/L and LC50=425.42 mg/L were the most toxic on T. urticae. Essential oils from ten Lamiaceae plants showed acaricidal activities in a dose-dependent manner. The tested essential oils had no phytotoxicity at concentrations less than 1600 ppm and low phytotoxicity at 1600 ppm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • essential oils
  • Contact toxicity
  • two-spotted spider mite
  • Acaricide