تاثیر میزبان روی برخی از ویژگی‌های زیستی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 21-28

مهرنوش زمانی؛ جهانشیر شاکرمی؛ امیر انصاری پور


معرفی و کلید شناسایی کنه های خانواده (Laelapidae (Acari: Mesostigmata شهرستان جیرفت

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 21-32

نسرین بلوچ شهریاری؛ جلیل حاجی زاده؛ مهدیه اسدی


ارزیابی اثر کوددهی نیتروژن در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی و نرخ تغییر جمعیت شته خردل (Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 27-39

مجتبی حسینی؛ رضا قربانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ فرنوش فلاح پور


پارامترهای زیستی و رشد جمعیت کنه ی تارتن دولکه ای، (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae، روی گیاه خیار: تاثیر نسبت های مختلف ورمی کمپوست به خاک

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 31-44

لیلا متقی نیا؛ جبرائیل رزمجو؛ مهدی حسن پور؛ مژگان مردانی طلایی؛ پژمان تاج میری


اثر غلظت زیرکشنده قارچ Beauveria bassiana روی تخصیص انرژی سلولی سن شکارگر (Andrallus spinidens Fabricius (Hem.: Pentatomidae

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 23-35

مولود غلام زاده چیتگر؛ جلیل حاجی‌زاده؛ محمد قدمیاری؛ آزاده کریمی ملاطی؛ حسن هدی


مطالعه کمّی تنوع صفات مورفولوژیک پنج جمعیت (Hyalomma anatolicum (Acari: Ixodidae در ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 24-37

اسداله حسینی چگینی؛ عبدالحسین دلیمی اصل؛ محمد عبدی گودرزی


پاسخ‌های ایمنی سن شکارگر (Andrallus spinidens Fabricius (Hem.: Pentatomidae به قارچ بیمارگر Beauveria bassiana Boisdual

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 25-38

حسین فیروزبخت؛ آرش زیبایی؛ محمد مهدی سوهانی؛ حسن هدی


بررسی اثر مادری دما بر القای دیاپوز در زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae غیرآلوده و آلوده به باکتریWolbachia

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 25-35

10.22124/iprj.2017.2437

سمیه رحیمی کلده؛ احمد عاشوری؛ علیرضا بندانی؛ سید علی مدرس حسنی


نقش عناصرغذایی و پارازیتوئید در برهم‌کنش بین شته جالیز و زنبور پارازیتوئید Aphidius matricariae

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 27-41

10.22124/iprj.2022.5606

سمیه فیروزی میاردان؛ جواد کریم‌زاده اصفهانی؛ احد صحراگرد


شناسایی سلول‌های خونی لارو شب‌پره خرنوب (Ectomoyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 29-39

رویا خسروی؛ جلال جلالی سندی؛ وحید قاسمی