معرفی و کلید شناسایی 21 گونه از کنه‌های شکارگر فیتوزئیده (Acari: Phytoseiidae) مرتبط با کنه‌های اریوفید (Acari: Eriophyoidea) در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی فونستیک جهت جمع ­آوری و شناسایی کنه ­های شکارگر فیتوزئیده مرتبط با کنه­ های اریوفید طی سال 1391در استان گیلان انجام شد. در این بررسی تعداد 21 گونه از کنه­ های فیتوزئیده متعلق به نه جنس و سه زیر خانواده جمع ­آوری و شناسایی شدند. 13 گونه از کنه­ های خانواده فیتوزئیده برای اولین بار در ارتباط با کنه­ های اریوفید از ایران گزارش می­ شوند که با علامت ستاره (*) نمایش داده می­ شوند. اسامی گونه ­های جمع­آوری شده به تفکیک زیرخانواده­ ها به شرح زیر می­باشد. یک کلید نیز برای شناسایی کنه ­های فیتوزئیده مرتبط با کنه­ های اریوفید در استان گیلان تهیه شده است.
 
Subfamily Amblyseiinae: Amblyseius herbicolus (Chant, 1959); Amblyseius rademacheri* (Dosse, 1959); Euseius amissibilis* Meshkov, 1991; Euseius finlandicus (Oudemans, 1915); Kampimodromus abberans* (Oudemans, 1930); Neoseiulus barkeri* Hughes, 1948; Neoseiulus brevispinus* Kennett, 1958; Neoseiulus cucumeris* (Oudemans, 1930); Neoseiulus imbricatus* Corpuz & Rimando, 1967; Neoseiulus multiporus* (Wu & Li, 1987); Neoseiulus umbraticus* (Chant, 1956); Transeius wainsteini (Gomelauri, 1968). Subfamily Phytoseiinae: Phytoseius plumifer (Canestrini and Fanzago, 1876); Phytoseius spoofi* (Oudemans, 1915). Subfamily Typhlodrominae: Neoseiulella tiliarum* (Oudemans, 1930); Paraseiulus soliger (Ribaga, 1904); Paraseiulus triporus (Chant and Yoshida-Shaul, 1982); Typhlodromus Kettanehi Wainstein & Arutunjan, 1967; Typhlodromus barkeri* (Garman, 1948); Typhlodromus caudiglans (Schuster, 1959); Typhlodromus tubifer* Wainstein, 1961.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing and identification key for 21 species of predatory phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) associated with eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • S. M. Adeli
  • J. Hajizadeh
  • R. Hosseini
چکیده [English]

A faunistis survey was conducted to collect and identify the predatory phytoseiid mites associated with eriophyid mites in Guilan province, Iran, during 2012-2013. In this study 21 species of phytoseiid mites from three subfamilies and nine genera were collected and identified. Thirteen phytoseiid species were recorded in association with eriophyoid mites for the first time in Iran. These species are marked with an asterisk (*). The list of identified species base on their subfamilies is as follow. A key is also provided for identification of phytoseiid mites associated with eriophyid mites in Guilan province.
 
Subfamily Amblyseiinae: Amblyseius herbicolus (Chant, 1959); Amblyseius rademacheri* (Dosse, 1959); Euseius amissibilis* Meshkov, 1991; Euseius finlandicus (Oudemans, 1915); Kampimodromus abberans* (Oudemans, 1930); Neoseiulus barkeri* Hughes, 1948; Neoseiulus brevispinus* Kennett, 1958; Neoseiulus cucumeris* (Oudemans, 1930); Neoseiulus imbricatus* Corpuz & Rimando, 1967; Neoseiulus multiporus* (Wu & Li, 1987); Neoseiulus umbraticus* (Chant, 1956); Transeius wainsteini (Gomelauri, 1968). Subfamily Phytoseiinae: Phytoseius plumifer (Canestrini and Fanzago, 1876); Phytoseius spoofi* (Oudemans, 1915). Subfamily Typhlodrominae: Neoseiulella tiliarum* (Oudemans, 1930); Paraseiulus soliger (Ribaga, 1904); Paraseiulus triporus (Chant and Yoshida-Shaul, 1982); Typhlodromus Kettanehi Wainstein & Arutunjan, 1967; Typhlodromus barkeri* (Garman, 1948); Typhlodromus caudiglans (Schuster, 1959); Typhlodromus tubifer* Wainstein, 1961.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eriophyoid mites
  • Phytoseiidae
  • Predator
  • Guilan Province
  • Iran