تغییرات جمعیت شب پره مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella Stainton (Lep., Gracillaridae و شناسایی پارازیتوئیدهای آن در باغ‌های مرکبات شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نوسان­‌های جمعیت شب­پره مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella Stainton (Lep., Gracillaridae  و پارازیتوئید‌های آن‌ها در دو باغ مرکبات واقع در منطقه شیراز از خرداد 1389 تا شهریور 1390 مورد بررسی قرار گرفت. جهت محاسبه تراکم جمعیت P. citrella هرهفته 10 درخت به صورت تصادفی انتخاب شد و از هر درخت 40 برگ جمع آوری شد. نمونه برداری­ های هفتگی از دو باغ نشان داد که شب پره مینوز برگ مرکبات از اوایل اردیبهشت­ ماه در منطقه ظاهر شد و به تدریج جمعیت آن افزایش پیدا کرد و در خرداد­ماه و تیر­‌ماه 1389 در متوسط دمای بین 5/23-5/33 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی بین 5/31-39 درصد به اوج خود رسید. در طول فصل تابستان تقریبا تا اواخر مرداد ماه جمعیت حشره کم شد و از اوایل شهریورماه افزایش پیدا کرد تا در آبان­ماه به اوج خود در متوسط دمای بین 21-27 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی بین 5/34- 5/44 درصد رسید و از اواخر دی­ ماه تا اواخر فروردین ­ماه به دلیل سرمای هوا جمعیت حشره به کمترین حد خود رسید. در مجموع ‌4‌ گونه زنبور پارازیتوئید با نام­‌های Closterocerus formosus (Westwood) ،Pediobius saulius (Walker)  ، Pediobius pyrgo (Walker) و (Pnigalio soemius (Walker از خانواده Eulophidae شناسایی شدند. گونه P. saulius پارازیتوئید غالب در طول دو سال نمونه برداری تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population dynamic of Phyllocnistis citrella Stainton (Lep., Gracillaridae) and identification of it's parasitoids in citrus orchards of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Z. Biparva
  • M. Haghani
  • H. Ostovan
چکیده [English]

Population fluctuations, and parasitoids complex of Phyllocnistis citrella Stainton were studied in two citrus orchards from June 2010 to September 2011 in Shiraz. To determine the density of P. citrella 10 trees were selected randomly every week and 40 leaves were collected from each tree. Weekly sampling in 2 orchards showed that the citrus leaf miner was emerged from the early May and increased its population gradually and reached to its maximum when the temperature was between 23.5–33.5C and the relative humidity was between 31.5–39% in June and July 2010. Insect population decreased during the summer month to the end of the August. Then the insect population increased. In early September and reached to its maximum when the temperature was between 21–27C and the relative humidity was between 34.5–44.5% in November. Because of the cold weather, the population density decreased from the end of January and reached to the minimum to the end of April. Four species of hymenopterous parasitoids were found and identified namely, Pediobius pyrgo (Walker), Pediobius saulius (Walker), Pnigalio soemius (Walker) and Closterocerus formosus (Westwood) (Eulophidae). The most common parasitoid during 2 years sampling was determined P .saulius

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus leaf miner
  • Population fluctuations
  • Parasitism
  • Parasitoid