فون و تنوع گونه ای کنه های میان استیگمای خاکزی بالاخانواده های Eviphidoidea و (Ascoidea (Acari: Mesostigmata در شهرستان خرم آباد، استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی فون کنه های خاکزی دو بالاخانواده Eviphidoidea و Ascoidea از راسته ی میان استیگمایان در شهرستان خرم آباد، استان لرستان در سال های 92-1391 انجام شد. همچنین فراوانی و تنو ع گونه ای کنه های خاکزی جمع آوری شده از پنج زیستگاه شامل باغ های میوه، جنگل های بلوط، زمین های زراعی، لانه های مورچه و کودهای دامی در هشت منطقه ی مختلف اطراف شهرستان مورد ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش 18 گونه متعلق به 10 جنس و هفت خانواده جمع آوری و شناسایی شدند که 14 گونه برای اولین بار از استان لرستان گزارش می شوند. میزان شاخص های تنوع شانون- وینر و غنای گونه ای (مارگالف) در زیستگاه ها و مناطق مختلف از تفاوت معنی داری برخوردار بود. مناطق بیشه و مخملکوه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان شاخص های شانون- وینر و مارگالف را در میان مناطق مختلف نمونه برداری دارا بودند. همچنین در میان زیستگاه های مختلف جنگل های بلوط (با 2/36 برای شاخص شانون- وینر و 3/03 برای شاخص مارگالف) بیشترین و لانه های مورچه (با 1/28 برای شاخص شانون- وینر و 1/30 برای شاخص مارگالف) کمترین میزان این دو شاخص را دارا بودند. براساس یافته های این تحقیق به ترتیب گونه های Onchodellus karawaiewi (Berlese، 1920) (25 درصد)،Alliphis halleri (G. & R. Canestrini، 1884) (18 درصد)، Pachylaelaps pectinifer (G. & R. Canestrini، 1881) (12 درصد) و Macrocheles scutatus (Berlese، 1904) (8 درصد) بیشترین فراوانی های نسبی گونه های جمع آوری شده را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fauna and species diversity of edaphic mesostigmatic mites of superfamilies Eviphidoidea and Ascoidea (Acari: Mesostigmata) in Khorramabad County, Lorestan Province (Text in Persian)

نویسندگان [English]

  • I. Hasanvand
  • Sh. Jafari
  • Sh. Kazemi
  • J. Shakarami
چکیده [English]

The fauna of edaphic mesostigmatic mites in Khorramabad County، South Western Iran، was examined during 2012–2013. The abundance and species diversity of collected species were also evaluated in five habitats including oak forests، fields، orchards، manure and ant nests from eight regions were evaluated. In this research، 18 species were collected and identified of which 14 species are new records for Lorestan mite fauna. The estimated Shannon-Wiener’s diversity index and Margalef index showed the significant difference among studied districts and habitats. The highest and lowest values of Shannon-Wiener’s diversity index and Margalef index were calculated for Bisheh and Makhmalkoh regions، respectively. Also among different habitats، oak forests with 2.36 and 3.03 and ant nests with 2.36 and 3.03، respectively for Shannon-Wiener’s diversity index and Margalef index showed greatest and lowest values. According to the findings of this study Onchodellus karawaiewi (Berlese، 1920) (25%)، Alliphis halleri (G. & R. Canestrini، 1884) (18%)، Pachylaelaps pectinifer (G. & R. Canestrini، 1881) 12%) and Macrocheles scutatus (Berlese، 1904) (8%) were the most abundant species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biodiversity
  • Fauna
  • Eviphidoidea
  • Ascoidea
  • Mesostigmata
  • Iran