دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، اسفند 1393 
تغییرات فصلی و توزیع فضایی شته کاهو(Nasonovia ribisnigri Mosely (Hem.: Aphididae، در اهواز

صفحه 1-12

افروز فارسی؛ فرحان کچیلی؛ محمد سعید مصدق؛ آرش راسخ؛ مهرزاد طاوسی


ارزیابی مقاومت سه رقم برنج تراریخته حاوی ژن cry1Ab به کرم سبز برگ خوار برنج (Naranga aenescens Moore (Lep.: Noctuidae

صفحه 13-23

عبدالله یحیی پور؛ عباس خانی؛ مجید ستاری؛ مهرداد عمواقلی طبری؛ محمد سالاری


شاخص های زیستی و رشد جمعیت شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover روی گیاه خیار پرورش یافته در نسبت های مختلف ورمی کمپوست به خاک

صفحه 35-48

صدیقه کسائی فرادنبه؛ مهدی حسن پور؛ جبرائیل رزمجو؛ علی گلی زاده؛ بهروز اسماعیل ‏پور


بررسی تنوع زیستی بال ریشکداران(Insecta: Thysanoptera) باغ های یاسوج و سی سخت

صفحه 61-69

نفیسه جهانگیری سی‌سخت؛ لیلا رمضانی؛ بهزاد حبیب‌پور


مقایسه ی شاخص های بیوشیمیایی هیبریدهای کرم ابریشم Bombyx mori L. در برابر تنش دمایی

صفحه 71-81

حسام الدین امینی؛ جلال جلالی سندی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ حسین غفوری؛ محبوبه شریفی