بررسی تنوع زیستی بال ریشکداران(Insecta: Thysanoptera) باغ های یاسوج و سی سخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تنوع زیستی از مولفه های اساسی یک جامعه ی زیستی بوده و بسیاری از محققین در تلاشند تا با حفظ تنوع گونه های جانوری و گیاهی در اکوسیستم کشاورزی، به سمت کشاورزی پایدار پیش رفته و باعث سلامت محیط زیست شوند. به منظور بررسی تنوع زیستی بال ریشکداران باغ های یاسوج و سی سخت، نمونه برداری هایی به طور منظم و هر دو هفته یکبار از فروردین ماه تا مهرماه سال 1391 از باغ های میوه ی دانه دار و هسته دار به عمل آمد. نمونه ها با استفاده از روش تکاندن در سینی سفید جمع آوری شده، سپس به شیشه ی محتوی الکل 70 درصد منتقل شدند. پس از انتقال به آزمایشگاه و تهیه ی اسلاید میکروسکوپی از آن ها در سطح گونه شناسایی شدند. به منظور ارزیابی تنوع زیستی از شاخص شانن- وینر و برای ارزیابی یکنواختی از شاخص پیئلو استفاده شد. با توجه به محاسبات میزان شاخص تنوع و یکنواختی در یاسوج به ترتیب 1.599 ± 0.3702 و 0.5339 ± 0.1236 بوده و در سی سخت شاخص تنوع و یکنواختی به ترتیب 0.9256 ± 0.2892 و 0.309 ± 0.09655 به دست آمد. نتایج نشان داد که تنوع و یکنواختی بال ریشکداران در یاسوج به طور معنی داری بیشتر از سی سخت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodiversity survey of Thrips (Insecta: Thysanoptera) in Yasouj and Sisakht orchards (Text in Persian)

نویسندگان [English]

  • N. Jahangiri Sisakht
  • L. Ramezani
  • B. Habibpour
چکیده [English]

Biodiversity is an essential component of any natural biological community. To facilitate sustainable agriculture and enhance environmental health، many scientists work to preserve animal and plant species diversity. In this research، thrips biodiversity in Yasouj and Sisakht (Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province، Iran) pome and stone fruit orchards was studied. Sampling was performed every two weeks from April through October 2012. Samples were collected by shaking tree branches over a white tray، and then thrips were quickly collected and transferred into vials containing 70% ethanol. Thrips were placed on microscopic slides and identified to species level. To assess thrip biodiversity and evaluation of their evenness of distribution within orchards، the Shannon Wiener and the Pielou indices were used، respectively. According to calculations، biodiversity and evenness indices were 1.599 ± 0.3702 and 0.5339 ± 0.1236، and 0.9256 ± 0.2892 and 0.309 ± 0.09655، in Yasouj and Sisakht orchards، respectively. These results indicated that species diversity and evenness of Thysanoptera in Yasouj orchards are significantly greater than in Sisakht orchards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biodiversity
  • Pielou Index
  • Shannon
  • Wiener Index
  • Thysanoptera
  • Kohgiluyeh and Boyer
  • Ahmad