تاثیر کائولین بر لاروهای سن دوم شب پره ی مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae در شرایط گلخانه

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 29-38

محسن عبدالهی؛ کامبیز مینایی؛ محمود عالیچی؛ هادی آتشی؛ سعید عشقی


تأثیر عصاره‌‌های گیاهی گلدر (Rydingia persica) و مورد (Myrtus communis) علیه Bemisia tabaci در شرایط آزمایشگاهی

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 29-39

10.22124/iprj.2019.3772

محمود عالیچی؛ سامان روستا؛ فائزه باقری؛ کامبیز مینایی


طرح نمونه‌برداری استاندارد شده برای سفید‌بالک یاس (Hemi.: Aleyrodidae) Aleuroclava jasmini (Takahashi) در باغ‌های مرکبات استان خوزستان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 31-45

سعید باقری؛ فرحان کچیلی؛ محمد سعید مصدق؛ پرویز شیشه بر؛ ابراهیم سلیمان نژادیان


معرفی و کلید شناسایی کنه های بی استیگمای (Acari: Astigmata) انباری برنج در استان گیلان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 31-40

جواد نوعی؛ جلیل حاجی زاده؛ هادی استوان


تغییرات جمعیت و توزیع فضایی تریپس بلوط Liothrips pragensis (Thy.: Phlaeothripidae) در جنگل‌های بلوط شهرستان جوانرود

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 31-37

10.22124/iprj.2022.5451

مریم کاکایی؛ عباسعلی زمانی؛ مجید میراب بالو؛ بهزاد میری


تاثیر اسید جیبرلیک روی پراسنجه‌های رشد جمعیت شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.) در کلم (Brassica oleracea L.)

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 33-43

10.22124/iprj.2022.6014

صبا عطایی اسفهلان؛ جبرائیل رزمجو؛ علی اصغر فتحی؛ بهرام ناصری؛ فرناز سیدی صاحباری؛ عسگر عباداللهی


شاخص های زیستی و رشد جمعیت شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover روی گیاه خیار پرورش یافته در نسبت های مختلف ورمی کمپوست به خاک

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 35-48

صدیقه کسائی فرادنبه؛ مهدی حسن پور؛ جبرائیل رزمجو؛ علی گلی زاده؛ بهروز اسماعیل ‏پور


برهمکنش عصاره چریش و قارچ Beauveria bassiana Vuillemin بر زنده مانی شپشه دندانه دارOryzaephilus surinaemnsis L. در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 35-46

مسعود لطیفیان؛ بهار راد؛ اسماعیل راه خدایی؛ جهانشیر شاکرمی


تاثیر پیروپیروکسی فن بر آنزیم های سم زدا و موثر در متابولیسم حدواسط بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 35-44

محبوبه شریفی؛ علی اصغر کوثری؛ آرش زیبائی؛ جلال جلالی سندی


تعیین بهترین شاخص ریخت سنجی در کنترل کیفی جمعیت جنسی زنبور پارازیتوئید (Lysiphlebus fabarum (Braconidae: Aphidiinae

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 37-48

زهرا محمدی؛ آرش راسخ؛ فرحان کچیلی؛ بهزاد حبیب پور