مگس های میوه (Diptera: Tephritidae) برخی علف های هرز استان آذربایجان شرقی و معرفی یک گونه جدید برای فون ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خانواده TephritidaeNewman,1834  با دارا­ بودن گونه­ های آفت و عوامل بیوکنترل علف ­های­ هرز برخی از خانواده ­های گیاهی، یکی از مهم­ترین خانواده­ ها از راسته Diptera محسوب می­شود. بررسی­ هایی به­ منظور جمع­آوری و شناسایی گونه­ های خانواده Tephritidae و گیاهان میزبان آن­ ها در استان آذربایجان ­شرقی طی سال­ های 1388 تا 1391 انجام شد. در این بررسی، تعداد 15 گونه متعلق به 2 زیرخانواده،7 قبیله و 13 جنس از افراد خانواده Tephritidae به­ همراه 17 گونه علف­ هرز به ­عنوان گیاهان میزبان آن ها از 3 خانواده گیاهی (Asteraceae، Apiaceae وLamiaceae) در استان آذربایجان ­شرقی مورد مطالعه قرار گرفت. گونه Aciura afghana (Hering, 1961) برای اولین بار از ایران گزارش می ­شود. اسامی گونه­ های مگس ­ها به شرح زیر است.
 
Acanthiophilus helianthi (Rossi, 1794), Aciura afghana (Hering, 1961), Ensina sonchi (Linnaeus, 1767), Euaresta bullans (Wiedemann, 1830), Euleia heraclei (Linnaeus, 1758), Heringina guttata (Fallen, 1814), Orellia stictica (Gmelin, 1790), Oxyaciura tibialis (Robineau-Desvoidy, 1830), Sphenella marginata (Fallen, 1814), Tephritis cometa (Loew, 1840), Tephritis postica (Loew, 1844), Tephritomyia lauta (Loew, 1869), Trupanea amoena (Frauenfeld, 1857), Urophora quadrifasciata (Meigen, 1826), Xyphosi miliaria Hendel, 1927.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fruit flies (Diptera, Tephritidae) of some weeds in East Azarbaijan province including a species as first record for the Iran insect fauna

نویسندگان [English]

  • S. Khaghaninia
  • Y. Gharajedaghi
چکیده [English]

Tephritidae is one of the most important families of the order Diptera. This family has both species of pests and biocontrol agents of some weeds. In order to collect and identification of tephritids and their host plants in East Azarbaijan province, a study was conducted during 2009- 2012. In total 15 species of fruit flies belonging to 2 subfamilies, 7 tribes and 13 genera besides 17 species of their host plants belonging to Asteraceae, Apiaceae and Lamiaceae families occurring were identified in the province. The species Aciura afghana (Hering, 1961) is recorded for the first time from Iran. The list of tephritid species is as follow.
 
Acanthiophilus helianthi (Rossi, 1794), Aciura afghana (Hering, 1961), Ensina sonchi (Linnaeus, 1767), Euaresta bullans (Wiedemann, 1830), Euleia heraclei (Linnaeus, 1758), Heringina guttata (Fallen, 1814), Orellia stictica (Gmelin, 1790), Oxyaciura tibialis (Robineau-Desvoidy, 1830), Sphenella marginata (Fallen, 1814), Tephritis cometa (Loew, 1840), Tephritis postica (Loew, 1844), Tephritomyia lauta (Loew, 1869), Trupanea amoena (Frauenfeld, 1857), Urophora quadrifasciata (Meigen, 1826), Xyphosi miliaria Hendel, 1927.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tephritidae
  • Weeds
  • Aciura afghana
  • East Azarbaijan province