معرفی و کلید شناسایی کنه های بی استیگمای (Acari: Astigmata) انباری برنج در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کنه­ های راسته­ Astigmata دارای انتشار جهانی بوده و برخی گونه ها از مهم­ترین آفات محصولات انباری هستند. طی سال ­های 1385-1384، بررسی فونستیک برای جمع ­آوری و شناسایی کنه­ های انباری برنج استان گیلان انجام شد. نمونه­ های برنج آلوده به کنه، جمع­ آوری و به آزمایشگاه کنه­ شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان منتقل شدند؛ کنه­ های موجود، با استفاده از قیف برلیزاستخراج و درمحلول لاکتوفنل شفاف شدند؛ سپس در محیط هویر روی لام­ های میکروسکوپی، نصب و با استفاده از منابع موجود شناسایی شدند. طی این بررسی، نه گونه از راسته بی استیگمایان، متعلق به چهار خانواده و نه جنس، جمع ­آوری و شناسایی شدند. در بین آن­ ها هشت گونه برای فون کنه­ های استان گیلان جدید می­ باشند که با علامت (*) مشخص شده اند. اسامی گونه­ های شناسایی شده به شرح زیر می­ باشد:
 
Acaridae Ewing and Nesbitt, 1942
Acarus siro* Linnaes, 1758
Aleuroglyphus ovatus* (Troupeau, 1878)
Suidasia nesbitti* Hughes, 1948
Tyrophagus putrescentiae*(Schrank, 1781)
 
Chortoglyphidae Berlese, 1897
Chortoglyphus arcuatus *(Troupeau, 1879)


Glycyphagidae Berlese, 1887
Lepidoglyphus destructor*(Schrank, 1781)
Glycyphagus privatus* Oudemans, 1903
Gohieria fusca (Oudemans, 1902)
 
 
Histiostomatidae Kramer, 1876 = Anoetidae Oudemans, 1904
Histiostoma feroniarum*(Dufour, 1839)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction and identification key of stored astigmatic mites (Acari: Astigmata) of rice in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • J. Noei
  • J. Hajizadeh
  • H. Ostovan
چکیده [English]

The astigmatic mites are cosmopolitan and some species are the most important pests of stored products. During 2006-2007, a faunal study was carried out to collect and identify rice stored mites in Guilan Province, Northern Iran. Infected rice samples were collected and taken to acarology laboratory Agriculture College, University of Guilan. The mites were extracted by Berlese funnel and cleared in lactophenol; they were mounted in Hoyer’s medium on microscopic slides and identified using available references. During this study, 9 species of Astigmata belonging to four families and 9 genera, were collected and identified. Among them 8 species considered to be new records for Guilan Province mite fauna which are marked by an asterisk (*). The list of identified species is as follow:
 
 
 
Acaridae
Acarus siro* Linnaes, 1758
Aleuroglyphus ovatus* (Troupeau, 1878)
Suidasia nesbitti* Hughes, 1948
Tyrophagus putrescentiae*(Schrank, 1781)
 
Chortoglyphidae
Chortoglyphus arcuatus*(Troupeau, 1879)


 
Glycyphagidae
Lepidoglyphus destructor*( Schrank, 1781)
G. privatus* Oudemans, 1903
Gohieria fusca (Oudemans, 1902)
 
 
Histiostomatidae= Anoetidae
Histiostoma feroniarum*(Dufour, 1839)
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • mite
  • Astigmata
  • Rice store
  • Guilan