اثر نماتد (Steinernema carpocapsae (Weiser بر مرگ و میر لارو سن آخر و شفیره شب‌پره هندی (Plodia interpunctella (Huebner در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سال 1389 تعدادی نمونه خاک جهت بررسی وجود نماتدهای بیمارگر حشرات، از سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد جمع‌آوری شد. نماتد Steinernema carpocapsae (Weiser) از خاک‌های جمع‌آوری شده جدا گردید. با توجه به محدودیت کاربرد سموم شیمیایی در مبارزه با آفات انباری، یک بررسی به منظور تعیین کارآیی این نماتد روی شب‌پره هندی، که آفت مهم محصولات انبار است، انجام شد. در این آزمایش، لارو و شفیره شب‌پره هندی در شرایط آزمایشگاهی در 27 درجه سانتی‌گراد در برابر غلظت‌های صفر، 250، 500، 1000 و 2000 نماتدهای بیمارگر در هر میلی‌لیتر آب مقطر قرار گرفتند. حشرات به مدت دو روز روی کاغذ صافی آغشته به 1 میلی‌لیتر از سوسپانسیون نماتد داخل ظرف­ های پتری  9 سانتی‌متری قرار داده شد و هر 24 ساعت تعداد حشرات مرده یادداشت‌برداری شد. بیشترین مرگ و میر ایجاد شده پس از 48 ساعت، برای شفیره در غلظت 1000، به میزان 99 درصد در حالی‌که برای لارو در غلظت 2000، به میزان 100 درصد بود. در این تحقیق شفیره نسبت به لارو به غلظت پایین‌تری از نماتدهای بیمارگر، حساس بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of entomopathogenic nematode, Steinernema carpocapsae (Weiser) on mortality of the last instar larvae and pupae of Plodia interpunctella (Huebner) under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • M. Roodaki
  • M. Haghani
  • M. Fallahi
  • M. Abdollahi
چکیده [English]

A number of soil samples were collected from different districts of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province to study the entomopathogenic nematodes in 2010. Steinernemacarpocapsae (Weiser) was isolated from the collected soil. Due to limitations of chemical pesticides uses against storage pests, a study performed to determine the effectiveness of the isolated entomopathogenic nematode on Indian moth, Plodia interpunctella (Huebner), a major pest of stored products. In this experiment, larval and pupal stages of Indian moth were exposed to concentrations of 0, 250, 500, 1000 and 2000 infective juvenile/ml of distilled water at 27˚C. Insects were placed on filter paper impregnated with 1 ml of nematode suspension in Petri dishes (9 cm in diameter) for 2 days. Number of dead insects was counted every 24 hrs. The highest mortality was recorded after 48 hrs which was 99% pupal stage at the concentration 1000 infective juveniles (IJs), whereas it was 2000 IJs for the larval stage which caused a total mortality of the tested insect. In this study, pupal stage was more sensitive than larval stage to lower concentration of entomopathogenic nematodes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entomopathogenic nematode
  • Indian moth
  • Plodia interpunctella
  • Steinernema carpocapsae