کلیدواژه‌ها = کنترل بیولوژیک
تعداد مقالات: 16
2. ترجیح طعمه و سوئیچینگ بالتوری سبز Chrysoperla carnea روی شته‌ی سبز مرکبات Aphis spiraecola و شته‌ی جالیز Aphis gossypii

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-54

محبوبه مرادی؛ مهدی حسن پور؛ علی گلی زاده؛ سید علی اصغر فتحی


5. ترجیح مرحله طعمه و واکنش تابعی کفشدوزک Hyperaspis polita با تغذیه از شپشک Nipaecoccus viridis

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 63-78

زهره فرهادی؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد سعید مصدق؛ پرویز شیشه بر


11. بررسی کارآیی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در کنترل جمعیت بالشک مرکبات (Pulvinaria aurantii)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-12

سیروس آقاجانزاده؛ محمدفاضل حلاجی‌ثانی؛ اسماعیل غلامیان


12. شناسایی و نوسان های فصلی دشمنان طبیعی شته نارون (Tinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae در شهرکرد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-12

جهانگیر خواجه علی؛ نفیسه پورجواد


15. معرفی هفت گونه از زنبورهای پارازیتویید مرتبط با آفات انباری از استان گلستان

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 69-72

کبیر عیدوزهی؛ سلیمان خرمالی؛ سلطان رون؛ حسین براهوئی


16. اثرات کشنده و زیرکشنده‏ کلرپایریفوس و آبامکتین بر مراحل نارس کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 41-50

وحیده مصطفی لو؛ علی افشاری؛ محسن یزدانیان؛ محمدحسن سرایلو