معرفی هفت گونه از زنبورهای پارازیتویید مرتبط با آفات انباری از استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در بررسی که در سال 1389 در شرق استان گلستان به­ منظور بررسی زنبورهای پارازیتویید آفات انباری و پراکندگی میزبانی­شان انجام شد، در مجموع 7 گونه زنبور پارازیتویید متعلق به 5 خانواده روی 10 نوع محصول غذایی انبارشده به شرح ذیل جمع آوری و شناسایی شدند:
Anisopteromalus calandrae (Howard, 1881) (Pteromalidae)
Anisopteromalus mollis Ruschka, 1912 (Pteromalidae)
Cephalonomia tarsalis (Ashmead, 1893) (Bethylidae)
Cephalonomia waterstoni (Gahan, 1931) (Bethylidae)
Habrobracon hebetor (Say, 1836) (Braconidae)
Theocolax elegans (Westwood, 1874) (Pteromalidae)
Venturia canescens (Gravenhorst, 1829) (Ichneumonidae)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of seven wasps` parasitoid species associated with stored food product pests in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • K. Eyidozehi
  • S. Khormali
  • S. Ravan
  • H. Barahoei
چکیده [English]

In study on parasitoid wasps of stored food product pests and host distribution at eastern part of Golestan Province in 2010, totally 7 species belonging 5 Family on 10 stored food products collected and identified as bellow:
Anisopteromalus calandrae (Howard, 1881) (Pteromalidae)
Anisopteromalus mollis Ruschka, 1912 (Pteromalidae)
Cephalonomia tarsalis (Ashmead, 1893) (Bethylidae)
Cephalonomia waterstoni (Gahan, 1931) (Bethylidae)
Habrobracon hebetor (Say, 1836) (Braconidae)
Theocolax elegans (Westwood, 1874) (Pteromalidae)
Venturia canescens (Gravenhorst, 1829) (Ichneumonidae)

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Stored food product pest
  • parasitoid wasp
  • biological control
  • Golestan
  • Iran