شناسایی و نوسان های فصلی دشمنان طبیعی شته نارون (Tinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae در شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شته نارون (Tinocallis nevskyi (Hemiptera: Aphididae یکی از آفات مهم درختان نارون در فضای سبز شهر شهرکرد می باشد. این شته علاوه بر تغذیه از شیره گیاهی که ضعف گیاه میزبان را در پی دارد با ترشح مقادیر زیادی عسلک به ویژه در فضای سبز شهری موجب آزار و اذیت مردم می­شود. با توجه به نگرانی­ های روز افزون از به کار بردن سموم شیمیایی در فضای سبز شهری، استفاده از دیگر روش­ های کنترل این آفت به ویژه کنترل بیولوژیک ضروری به نظر می­ رسد. در این تحقیق دشمنان طبیعی این شته با نمونه ­برداری­ های هفتگی در طی دو سال متوالی جمع­ آوری و شناسایی شد. همچنین نوسان­ های فصلی چند گونه از آن ها مطالعه و با نوسان­ های فصلی شته نارون مقایسه شد. گونه ­های جمع­آوری شده شامل یک گونه زنبور پارازیتوئیدTrioxys pallidus ، یک گونه کنه پارازیت (Erythraeus) hypertrichotusErythraeus و 12 گونه کفشدوزک شکارگر از نه جنس: Clitostethus, Stethorus, Hippodamia, Oenopia, Chilocorus, Exochomus, Adalia, Coccinella, Scymnus، پنج گونه مگس شکارگر از دو خانواده Chamaemyiidae و Syrphidae و پنج گونه سن شکارگر از سه خانواده Miridae، Anthocoridae و Lygaeidae  بود. فراوانی فصلی جمعیت مجموع شکارگر ها از نظر اوج ظهور با جمعیت شته تقریباً همزمانی داشت، ولی در روند فراوانی فصلی شته و زنبور پارازیتوئید آن همزمانی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and seasonal fluctuations of natural enemies of Elm aphid, Tinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae) in Shahrekord

نویسندگان [English]

  • J. Khajehali
  • N. Poorjavad
چکیده [English]

The elm aphid, Tinocallis nevskyi (Hemiptera: Aphididae) is an important pest of elm trees in Shahrekord. In addition to direct damage through feeding and reducing plant vigor, the aphid excretes considerable amounts of honeydew, creating a nuisance, especially in recreational areas. Considering growing concerns about using chemical pesticides in urban areas, it is necessary to apply other pest control tactics such as biological control. In order to collect natural enemies of the aphid and determine their seasonal fluctuations, weekly samplings were performed during 2002-2003. Seasonal population fluctuations of the aphid and its natural enemies were also compared. Identified natural enemies were as follow: Trioxys pallidus as a hymenopteran parasitoid, Erythraeus (Erythraeus) hypertrichotus as a parasititic mite, 12 ladybird species from nine genus(Clitostethus, Stethorus, Hippodamia, Oenopia, Chilocorus, Exochomus, Adalia, Coccinella, Scymnus), five dipteran species from Chamaemyiidae and Syrphidae and five hemipteran species from Miridae, Antocoridae and Lygaeidae as predators. The total predator population peak nearly coincided with that of the aphid, but there was no synchrony between seasonal fluctuations of the aphid and its parasitoid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological control
  • Recreational areas
  • Parasitoid
  • Predator
  • Seasonal fluctuations