کلیدواژه‌ها = ایران
گزارش خسارت مورچه دروگر Messor ebeninus Santschi به گیاه کاملینا در اهواز

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 91-94

10.22124/iprj.2021.4634

شهاب زارعی؛ پیمان حسیبی؛ مهدی اسفندیاری؛ دانیال کهریزی؛ سید محمد صفی‌الدین اردبیلی


فون شته های (Hem.: Aphididae) منطقه سامان در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 83-86

10.22124/iprj.2019.3308

فاطمه مؤمنی شهرکی؛ کامبیز مینایی


اولین گزارش خسارت شب‌پره‌ی (Leucania loreyi (Lep.: Noctuidae روی برنج در استان گیلان

دوره 7، شماره 3، دی 1396، صفحه 77-80

10.22124/iprj.2017.2593

مهدی جلائیان؛ آتوسا فرحپور حقانی؛ مهدی اسفندیاری


گزارش هشت گونه سوسک‌های سرگین (Col.: Scarabaeidae) از استان گیلان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 83-86

10.22124/iprj.2017.2441

شمسه داودی؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده؛ حسن بریمانی؛ اولیویه مونترویل


ویژ‌گی­های زیستی کنه جوانه بادام (Acalitus phloeocoptes (Nalepa) (Acari: Eriophyoidea در استان خراسان رضوی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 63-74

هاشم کمالی؛ محمد سیرجانی؛ محمد بازوبندی


اولین گزارش جنس و گونه ی (Chaetanaphothrips orchidii (Thy.: Thripidae از ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 85-90

مجید میراب بالو؛ سید سعید مدرس نجف آبادی


بررسی فون و تنوع زیستی کنه‌های خاکزی خانواده (Laelapidae (Acari: Mesostigmata در جنوب استان گیلان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 73-84

سارا رامرودی؛ جلیل حاجی زاده؛ آزاده کریمی ملاطی


اولین گزارش گونه (Psyllopsis narzykulovi Baeva (Hemiptera: Psyllidae روی زبان گنجشک در ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 87-91

شهرام حسامی؛ دانیل بورکهارت؛ سارا فرحی جهرمی


اولین گزارش دو گونه از کنه های خانواده (Ameroseiidae (Acari: Mesostigmata از ایران و گیلان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 67-71

جلیل حاجی زاده؛ سارا رامرودی؛ پتر مسان


معرفی هفت گونه از زنبورهای پارازیتویید مرتبط با آفات انباری از استان گلستان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 69-72

کبیر عیدوزهی؛ سلیمان خرمالی؛ سلطان رون؛ حسین براهوئی


فون کنه های پیش استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با باغ های مرکبات استان گیلان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-13

مهسا جلیلی راد؛ جلیل حاجی زاده؛ جواد نوعی


اولین گزارش کفشدوزک (Vibidia duodecimguttata (Coleoptera: Coccinellidae از ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 67-70

محمد محمدی؛ جلیل حاجی زاده؛ حسین لطفعلی زاده


گزارش خسارت شب پره (Streblote siva Lefebvre. (Lep: Lasiocampidae روی درختان کونوکارپوس در استان‌های جنوب و جنوب غربی ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 75-80

مهدی اسفندیاری؛ محمد سعید مصدق؛ ناصر فرار؛ اعظم فاضلی نژاد


مطالعه کمّی تنوع صفات مورفولوژیک پنج جمعیت (Hyalomma anatolicum (Acari: Ixodidae در ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 24-37

اسداله حسینی چگینی؛ عبدالحسین دلیمی اصل؛ محمد عبدی گودرزی