فون و کلید شناسایی کنه های بالاخانواده ((Acari: Mesostigmata Ascoidea باغ های زیتون استان گیلان و معرفی یک گونه جدید برای فون ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

طی سال­های 91-92 یک بررسی فونستیک جهت جمع ­آوری و شناسایی کنه ­های بالا خانواده Ascoidea مرتبط با باغ‌های زیتون در استان گیلان انجام شد. در این بررسی هفت گونه متعلق به پنج جنس از دو خانواده  Ascidae و Ameroseiidae جمع ­آوری و شناسایی شدند. از میان گونه­ های شناسایی شده گونه  Asca bicornis برای فون ایران یک گزارش جدید می­ باشد، جنس ماده این گونه بازتوصیف شده است. چهار گونه نیز برای اولین بار در ارتباط با باغ­ های زیتون گزارش می­ شوند. همچنین کلید شناسایی کنه­ های خانواده های Ascidae و Ameroseiidae مرتبط با باغ­های زیتون در استان گیلان ارایه شده است. اسامی گونه ­های جمع­ آوری شده به تفکیک خانواده به شرح زیر می­باشد. گونه­ های جدید برای فون ایران و استان گیلان و به ترتیب با دو و یک ستاره (*) مشخص شده­ اند:
Family Ascidae: Asca bicornis** (Canestrini & Fanzago, 1887); Proctogamasellus massula Athias-Henirot, 1961; Proctogamasellus mica Athias-Henirot, 1961; Gamasellodes bicolar* Berlese, 1948.
Family Ameroseiidae: Ameroseius corbiculus Sowerby, 1806; Ameroseius lidiae* Bregetova, 1977; Sertitympanum aegyptiacus* (Nasr and Abow-Awad, 1986)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fauna and identification key for mites of Superfamily Ascoidea (Acari: Mesostigmata) of olive orchards in Guilan province, Iran with a new species record for Iran mites fauna

نویسندگان [English]

  • M. Mahjoori
  • J. Hajizadeh
چکیده [English]

During 2012-2013 a faunistic survey was conducted for collect and identify of mites in the Superfamily Ascoidea associated with Olive orchards in Guilan province. During this study seven species belonging to five genera and two families, Ascidae and Ameroseiidae were collected and identified. Among identified species Asca bicornis is a new species recorded for Iran mites fauna, the female of A. bicornis is re-described. Four species are new records for olive orchards mites fauna. Also an identification key for families Ascidae and Ameroseiidae associated with Olive orchards in Guilan Province is provided. The list of identified species are as follows. New records for Iran and Guilan Province mites fauna are marked with two and one asterisks (*), respectively.
 
Family Ascidae: Asca bicornis** (Canestrini & Fanzago, 1887); Proctogamasellus massula Athias-Henirot, 1961; Proctogamasellus mica Athias-Henirot, 1961; Gamasellodes bicolar* Berlese, 1948.
Family Ameroseiidae: Ameroseius corbiculus Sowerby, 1806; Ameroseius lidiae* Bregetova, 1977; Sertitympanum aegyptiacus* (Nasr and Abow-Awad, 1986)
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mesostigmata
  • Olive
  • Fauna
  • Iran
  • New species