اولین گزارش خسارت کنه پهن زرد (Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae از باغ‌های چای استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده چای، موسسه علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان، ایران

2 گروه گیاه پزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانش آموخته دکترا، دانشگاه برمن، آلمان

چکیده

در پژوهشی با عنوان شناسایی بندپایان مرتبط با چای در سال‌های 1397 و 1398 نمونه‌هایی از برگ و سرشاخه‌های آلوده به کنه­ های پهن (Broad mite) خانواده تارسونمیده (Tarsonemidae) جمع­ آوری شد. کنه‌‌های موجود از اندام ­های آلوده جداسازی شدند و پس از شفاف نمودن در محلول نسبیت در محیط هویر از آن­ها اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. کنه­ها با استفاده از منابع معتبر شناسایی شدند. برای اولین بار از بین کنه‌های جمع آوری شده گونه (Banks, 1904)  Polyphagotarsonemus latus از روی چای از استان گیلان شناسایی شد. علائم خسارت این کنه به صورت بدشکلی، پیچیدگی، تیره و ضخیم شدن برگ و بدشکلی سرشاخه‌ها و جوانه­ها، نمایان می‌شود. خسارت این آفت روی سرشاخه‌ها‌ و جوانه‌ها‌ی چای بسیار شدید است. این اولین گزارش از وجود کنه پهن زرد (P. latus) روی چای در باغ ­های چای شمال ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of damage caused by yellow broad mite Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae) from tea gardens in Guilan province

نویسندگان [English]

  • S. Ramzi 1
  • J. Hajizadeh 2
  • E. Daghighi 3
1 Tea Research center, Horticultural Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension organization (AREEO), Lahijan, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Doctoral graduate of University of Bremen, Germany
چکیده [English]

During 2018- 2019 in a research entitled the identification of arthropods associated with tea, some samples of leaves and branches of tea plant infected by broad mite (Tarsonemidae) were collected. Mites were separated from infected plant parts, cleared in Nesbit’s fluid and mounted on microscopic slides in Hoyer’s medium. Mites were identified by using valid references. Among collected mites, Polyphagotarsonemus latus (Banks, 1904) was identified for the first time from Guilan province on tea plant. The symptoms of damage are diagnosed by deformity, curling, darkening and thickness of leaves and deformation of tip branches and buds. The damage of broad mite is so severe on tip branches and buds of tea plant. This is the first report of yellow broad mite (Polyphagotarsonemus latus) on tea plant in Northern Iran tea gardens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tarsonemid mites
  • Prostigmata
  • Iran
  • new record
Arbabi, M., Namvar, P., Karami, S and Farokhi Far, M. 2002. First report of damage of Polyphagotarsonemus latus on potato in Iran. Journal of Entomology and Phytopathology 69, 183-184.
Banks, N. 1904.Four new species of injurious mites. Journal of the New York Entomological Society 12, 53-56.
Hajizadeh, J. and Mortazavi, Sh. 2016. Agricultural Acarology: introduction to integrated mite management (translation). Guilan University press, 753 pp.
Hamasaki, R. T., Shimabuku, R. and Nakamoto, S. T. 2008. Guide to insect and mite pests of tea (Camellia sinensis) in Hawaii. University of Hawaii at Manoa. Cooperative Extension Service, Hawaii (Insect Pests. IP-28) 15 pp.
Khanjani, M. and Irani-Nejad, K.H. 2006.Injurious Mites of agricultural crops in Iran. Bu-Ali Sina University press, 515pp.
Lin, J. and Zhang, Z. Q. 2002. Tarsonemidae of the world (Acari: Prostigmata): key to Genera, Geographical distribution, systematic catalogue and annotated bibliography. Systematic and Applied Acarology Society, 440 pp.
Saboori, A., Faraji, F. and Zahedi Golpayegani, A. 2010. Mites of Greenhouses: Identification, Biology and Control (translation). Tehran University press, 289pp.