گزارش خسارت شب پره (Streblote siva Lefebvre. (Lep: Lasiocampidae روی درختان کونوکارپوس در استان‌های جنوب و جنوب غربی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پروانة برگ­خوارStreblote siva (Lep: Lasiocampidae) به عنوان آفت درختان کونوکارپوس در استان­های خوزستان، بوشهر و هرمزگان معرفی می­شودد. گیاه کونوکارپوس به­تازگی از کشورهای عربی همسایه به ایران وارد شده و در استان­های جنوب و جنوب غربی شامل خوزستان، بوشهر و هرمزگان در فضاهای شهری به طور وسیع کشت شده است. در این بررسی مشخص شد که این حشره دارای 5 سن لاروی است و به شدت از برگ­های گیاهان میزبان به­ویژه کونوکارپوس تغذیه کرده و ضمن ایجاد خسارت شدید به برگ­ها موجب ضعف عمومی درخت و کاهش شدید رشد می شود. این حشره در خوزستان و بوشهر 1-2 نسل در سال دارد. با توجه به گسترش بسیار زیاد کاشت گیاه کونوکارپوس در سطح بسیار وسیع در استان­های جنوب و جنوب غربی ایران، این شب پره ممکن است به زودی به عنوان یک آفت کلیدی نه تنها درختان کونوکارپوس را تهدید کند بلکه توسعه جنگل­های کنار را نیز به خطر اندازد. این گزارش به هدف پیش آگاهی از طغیان حشره و تلاش در کنترل و تعدیل جمعیت این آفت و جلوگیری از خسارت آن برای محققین و متولیان امر می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of Streblote siva Lefebvre (Lepidoptera: Lasiocampidae) damage on Conocarpus trees in south and southwestern provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • M. Esfandiari
  • M. S. Mossadegh
  • N. Farrar
  • A. Fazelinejad
چکیده [English]

The Streblote siva Lefebrve. (Lep: Lasiocampidae) is reported as a leaf-eating pest invaded Conocarpus trees in Khuzestan, Bushehr and Hormozgan provinces of Iran. The plant has been imported from neighboring Arabic countries to Iran and has been widely planted at urban landscapes in the mentioned provinces. The moth has 5 larval instars and severely feed on the host plant leaves, especially Conocarpus, causing failure in plant development. S. siva hascomplete 1-2 generations per year. Vast cultivation of Conocarpus trees in south and south western provinces of Iran may cause this moth to be a key pest not only for Conocarpus plants, but also for Christian thorn trees. This report is a precaution against the pest outbreak for researchers and authorities. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conocarpus
  • Streblote siva
  • Iran