فون کنه های پیش استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با باغ های مرکبات استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فون کنه­ های پیش­استیگما (Prostigmata) باغ ­های مرکبات استان گیلان طی سال ­های 1391-1390 بررسی شد. در این بررسی تعداد 22 گونه متعلق به 21 جنس و 13 خانواده جمع ­آوری و شناسایی شدند. از این میان نه جنس و نه گونه برای فون استان گیلان، دو جنس و سه گونه برای فون ایران جدید بودند که به ترتیب  با علامت * و ** نمایش داده می­ شوند. اسامی گونه­ های جمع ­آوری شده به تفکیک خانواده به شرح زیر می ­باشد:
Anystidae: Anystis baccarum Linneaus, 1886; Cunaxidae: Cunaxa papuliphora* Sergeyenko, 2009, Pulaeus martini* Den Heyer, 1980, Coleoscirus buartsus*Den Heyer, 1980; Cheyletidae: Cheletogenes ornatus*Canestrini and Fanzago, 1876, Cheletomimus berlesi* Oudemans, 1904, Hemicheyletia wellsi Summer and Price, 1970; Eriophyidae: Phyllocoptruta oleivora Ashmead, 1879; Caligonellidae: Caligonella humilis*Koch, 1838; Camerobiidae: Tycherobius sahragardi**Khanjani et al., 2012; Raphignathidae: Raphignathus hecmatanaensis Khanjani and Ueckermann, 2003; Stigmaeidae: Eustigmaeus anauniensis* Canestrini, 1889, Eustigmaeus segnis*Koch, 1836, Ledermuelleriopsis plumosa*Willamann, 1950, Storchia rubusta Berlese, 1885; Neopygmephoridae:Pseudopygmephorus pappi** Mahunka, 1976; Tenuipalpidae: Brevipalpus obovatus Donnadieu, 1875; Tetranychidae: Panonychus citri McGregor, 1916, Tetranychus urticae Koch, 1836; Tydeidae: Tydeus meshkinensis* Andre et al., 2010,Brachytydeus mali**Oudemans, 1929;  Trombidiidae: Allothrombium pulvinum Ewing, 1917.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fauna of Prostigmatic mites (Acari: Prostigmata) associated with citrus orchards in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • M. Jalilirad
  • J. Hajizadeh
  • J. Noei
چکیده [English]

During 2011-2012 a survey was carried out for identification of Prostigmatic mites of citrus orchards in Guilan Province. In this survey, total of 22 species belonging to 21 genera and 13 families were collected and identified. Among them, 9 genera and 9 species are the first records for Guilan Province fauna and two genera and three species are the first records for Iranian mite fauna that marked with one and two asterisks respectively. The list of identified species is as follow:
Anystidae: Anystis baccarum Linneaus, 1886; Cunaxidae: Cunaxa papuliphora* Sergeyenko, 2009, Pulaeus martini* Den Heyer, 1980, Coleoscirus buartsus*Den Heyer, 1980, Cheyletidae: Cheletogenes ornatus*Canestrini and Fanzago, 1876, Cheletomimus berlesi* Oudemans, 1904, Hemicheyletia wellsi Summer and Price, 1970; Eriophyidae: Phyllocoptruta oleivora Ashmead, 1879; Caligonellidae: Caligonella humilis*Koch, 1838; Camerobiidae: Tycherobius sahragardi**Khanjani et al., 2012; Raphignathidae: Raphignathus hecmatanaensis Khanjani and Ueckermann, 2003; Stigmaeidae: Eustigmaeus anauniensis* Canestrini, 1889, Eustigmaeus segnis*Koch, 1836, Ledermuelleriopsis plumosa*Willamann, 1950, Storchia rubusta Berlese, 1885; Neopygmephoridae: Pseudopygmephorus pappi** Mahunka, 1976; Tenuipalpidae: Brevipalpus obovatus Donnadieu, 1875; Tetranychidae: Panonychus citri McGregor, 1916, Tetranychus urticae Koch, 1836; Tydeidae: Tydeus meshkinensis* Andre et al., 2010, Brachytydeus mali**Oudemans, 1929;Trombidiidae: Allothrombium pulvinum Ewing, 1917.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fauna
  • Prostigmatic mites
  • Citrus
  • Guilan Province
  • Iran