بررسی مقدماتی فون زنبورهای زیرخانواده‌ی (Haltichellinae (Hym.: Chalcididae در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از گروه‌های مهم در کنترل بیولوژیک آفات، زنبورهای خانواد‌ه‌ی Chalcididae  می‌باشند. به منظور شناسایی فون زنبورهای این خانواده در استان آذربایجان­ شرقی، در طی سال­های 1390 تا 1391 با استفاده از تور حشره‌گیری و تله مالیز نمونه‌برداری‌هایی انجام شد. در این بررسی 11 گونه متعلق به هفت جنس از زیرخانواده Haltichellinae جمع‌آوری و شناسایی شد که سه گونه تاکنون از ایران گزارش نشده­اند (**) و پنج گونه نیز برای فون استان آذربایجان­ شرقی جدید می­باشند (*). برای جنس‌های جمع ­آوری شده کلید شناسایی مصور فراهم شد. فهرست گونه‌های شناسایی شده عبارتند از:
*Antrocephalus hypsopygiae Masi، **Hockeria magna Bouček، **H. singularis Bouček، *H. susterai Bouček،*H. unicolor Walker ، Kriechbaumerella gracilis (Nikol'skaya)، *Lasiochalcidia cincticornis (Walker)، Neochalcis fertoni (Kieffer)،Neohybothorax hetera (Walker)، **Proconura brbara (Masi) و *P. nigripes (Fonscolombe).
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preliminary faunistic study of Haltichellinae (Hym.: Chalcididae) in East-Azarbaijan province

نویسنده [English]

  • H. Lotfalizadeh
چکیده [English]

The family Chalcididae is considered as an important group in biological control of pests. Sampling was carried out in 2011-2012 using net and Malaise trap due to study of the family fauna in some part of East-Azarbaijan province. A total of 11 species belonging to 7 genera in the subfamily Haltichellinae were collected and identified. Of which, three species have not been recorded from Iran (**) and five species are new for fauna of East-Azarbaijan province (*). An identification key was provided for identified genera. List of identified species are as follow:
Antrocephalus hypsopygiae Masi*, Hockeria magna Bouček**, H. singularis Bouček**, H. susterai Bouček*, H. unicolor Walker*, Kriechbaumerella gracilis (Nikol'skaya), Lasiochalcidia cincticornis (Walker)*, Neochalcis fertoni(Kieffer), Neohybothorax hetera (Walker), Proconura brbara (Masi)** and P. nigripes (Fonscolombe)*.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasitoid
  • Tabriz
  • Iran
  • Fauna
  • New records