گزارش خسارت مورچه دروگر Messor ebeninus Santschi به گیاه کاملینا در اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

گیاه دانه روغنی کاملینا Camelina sativa (L.) Crantz گیاهی یکساله از خانواده براسیکاسه است. از ویژگی‌های مهم کاملینا، مقاومت در برابر برخی بیماری‌ها و آفات سایر اعضای خانواده براسیکاسه است‏. در کشت آزمایشی این گیاه در اهواز در سال زراعی 98-1397 درحالی‌که هنوز بذور نارس بودند، ریزش خورجینک‌های بعضی از بوته‌های کاملینا در کرت‌های آزمایشی مشاهده شد. با بررسی دقیق‌تر مشخص شد تعدادی مورچه در حال قطع کردن خورجینک‌های گیاه و انتقال آنها به لانه‌های خود بودند. حمله مورچه‌ها به گیاه کاملینا فقط مختص به زمان حضور گیاه در مزرعه نبود، بلکه در زمان شمارش اجزای عملکرد و خرمن‌کوبی نیز دیده شد. مورچه مذکور پس از مطالعه به نام Messor ebeninus Santschi, 1927 از زیر خانواده Myrmicinae و خانواده Formicidae شناسایی شد. این‌گونه پیش از این از شمال و جنوب غربی ایران گزارش ‌شده است. نمونه‌های مطالعه شده در مجموعه حشرات و کنه‌های اهواز، واقع در گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز نگهداری می‌شود. این اولین گزارش از خسارت حشرات به گیاه کاملینا در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of harvester ant Messor ebeninus Santschi damage on Camelina in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • S. Zarei 1
  • P. Hassibi 1
  • M. Esfandiari 1
  • D. Kahrizi 2
  • S. M. Safiuddin Ardabili 1
1 Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Camelina is an annual oilseed plant of the Brassicaceae. Resistance to some diseases and pests of other members of Brassicaceae plants is one of the important features of Camelina. In the experimental sowing of this plant in Ahvaz in the cropping year 2018-2019, while the seeds were still immature, silicles shattering was observed in some camelina plants in experimental plots. After careful observation, it was discovered that some ants were cutting off the plant silicles and transferring them to their nests. Damages by these ants to Camelina plants were not limited to availibility of plants on the farm. These damages were also observed at the time of harvesting and counting of yield components. The ant was identified as Messor ebeninus Santschi, 1927 (Myrmicinae: Formicidae). This species has previously been reported from northern and southwestern of Iran. Collected specimens are preserved in the insects and mites collection, at the Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz. This is the first report of insects damage to Camelina in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camelina
  • ant
  • Iran
  • Khuzestan
Cerda, X. and Retana, J. 1994. Food exploitation patterns of two sympatric seed‐harvesting ants Messor bouvieri (Bond.) and Messor capitatus (Latr.) (Hym., Formicidae) from Spain. Journal of Applied Entomology 117: 268-277.
Chesnais, Q., Verzeaux, J., Couty, A., Le Roux, V. and Ameline, A. 2015. Is the oil seed crop Camelina sativa a potential host for aphid pests? BioEnergy Research 8(1): 91-99.
Paknia, O., Radchenko, A., Alipanah, H. and Peiffer, M. 2008. A preliminary checklist of the ants (Hymenoptera: Formicidae) of Iran. Myrmecological News (11): 151-159.
Vollmann, J., Steinkellner, S.and Glauninger, J. 2001. Variation in resistance of camelina (Camelina sativa [L.] Crtz.) to downy mildew (Peronospora camelinae Gaum.). Journal of Phytopathology 149(3-4): 129-133.