دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-94 
گزارش خسارت مورچه دروگر Messor ebeninus Santschi به گیاه کاملینا در اهواز

صفحه 91-94

10.22124/iprj.2021.4634

شهاب زارعی؛ پیمان حسیبی؛ مهدی اسفندیاری؛ دانیال کهریزی؛ سید محمد صفی‌الدین اردبیلی