نویسنده = جلیل حاجی زاده
فون کنه های خانواده (Cheyletidae (Acari: Trombidiformes در زیستگاه های مختلف بخش مرکزی استان گیلان و تعیین گونه های غالب

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 15-27

10.22124/iprj.2019.3303

صفورا سالارزهی؛ جلیل حاجی زاده؛ حسن پوربابائی؛ مسعود حکیمی تبار


گزارش هشت گونه سوسک‌های سرگین (Col.: Scarabaeidae) از استان گیلان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 83-86

10.22124/iprj.2017.2441

شمسه داودی؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده؛ حسن بریمانی؛ اولیویه مونترویل


اولین گزارش شش گونه سوسک کارابیده از زیرخانواده های Pterosticinae و Scaritinae در استان گیلان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-9

مسلم سالاری گوغری؛ رضا حسینی؛ جلیل حاجی زاده


اولین گزارش دو گونه از کنه های خانواده (Ameroseiidae (Acari: Mesostigmata از ایران و گیلان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 67-71

جلیل حاجی زاده؛ سارا رامرودی؛ پتر مسان


فون کنه های پیش استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با باغ های مرکبات استان گیلان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-13

مهسا جلیلی راد؛ جلیل حاجی زاده؛ جواد نوعی


اولین گزارش کفشدوزک (Vibidia duodecimguttata (Coleoptera: Coccinellidae از ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 67-70

محمد محمدی؛ جلیل حاجی زاده؛ حسین لطفعلی زاده


معرفی و کلید شناسایی کنه های خانواده (Laelapidae (Acari: Mesostigmata شهرستان جیرفت

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 21-32

نسرین بلوچ شهریاری؛ جلیل حاجی زاده؛ مهدیه اسدی


فون کنه های فیتوزئید (Phytoseiidae :Mesostigmata) درختچه های تمشک در استان گیلان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-12

پژمان تاجمیری؛ جلیل حاجی زاده


معرفی و کلید شناسایی کنه های بی استیگمای (Acari: Astigmata) انباری برنج در استان گیلان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 31-40

جواد نوعی؛ جلیل حاجی زاده؛ هادی استوان