فون کنه های فیتوزئید (Phytoseiidae :Mesostigmata) درختچه های تمشک در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فون کنه­های فیتوزئید درختچه­های تمشک در حوزه مرکزی استان گیلان طی سال­های 1389-1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی، در مجموع 19 گونه متعلق ­به 8 جنس و 3 زیرخانواده جمع­آوری و شناسایی شد. اسامی گونه­های شناسایی شده به شرح زیر است. گونه­هایی که برای اولین بار از استان گیلان گزارش می­شوند با علامت (*) مشخص شده­اند. به­علاوه کلید شناسایی کنه­های فیتوزئید بوته­های تمشک در استان گیلان ارائه می­شود.
Subfamily Amblyseiinae: Transeius wainsteini (Gomelauri, 1968); Transeius herbarius* (Wainstein, 1960); Amblyseius herbicolus (Chant, 1959); Proprioseiopsis okanagensis* (Chant, 1957);  Amblyseius rademacheri (Dosse, 1958); Neoseiulus umbraticus (Chant, 1956); Neoseiulus sugonjaevi* (Wainstein and Abbasova, 1974); Neoseiulus marginatus (Wainstein, 1961); Neoseiulus barkeri Hughes, 1948; Neoseiulus tauricus*(Livshitz and Kuzenetsov, 1972); Neoseiulus multiporus*(Wu and Li, 1978) and Euseius amissibilis Meshkov, 1991. Subfamily Phytoseiinae: Phytoseius plumifer (Canestrini and Fanzago, 1876); Phytoseius juvenis Wainstein and Arutunjan, 1970 and Phytoseius spoofi (Oudemans, 1915). Subfamily Typhlodrominae: Typhlodromus (Anthoseius) georgicus* Wainstein, 1958; Paraseiulus soleiger (Ribaga, 1904); Typhlodromus (Anthoseius) kazachstanicus*  Wainstein, 1958 and Paraseiulus triporus (Chant and Yoshida-Shaul, 1982).
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phytoseiid mites (Mesostigmata:Phytoseiidae) fauna of raspberry shrubs in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • P. Tajmiri
  • J. Hajizadeh
چکیده [English]

During 2009-2010, a survey was carried out to study the fauna of raspberry shrubs phytoseiid mites in central area of Guilan Province. During this study, 19 species belonging to 8 genera and 3 subfamilies were collected and  identified. The list of identified species is as follows. New species for Guilan Provine mite fauna are marked by an asterisk (*). Also, an identification key for phytoseiid mites of raspberry shrubs in Guilan province is provided.
Subfamily Amblyseiinae: Transeius wainsteini (Gomelauri, 1968); Transeius herbarius* (Wainstein, 1960); Amblyseius herbicolus (Chant, 1959); Proprioseiopsis okanagensis* (Chant, 1957); Amblyseius rademacheri (Dosse, 1958); Neoseiulus umbraticus (Chant, 1956); Neoseiulus sugonjaevi* (Wainstein and Abbasova, 1974); Neoseiulus marginatus (Wainstein, 1961); Neoseiulus barkeri Hughes, 1948; Neoseiulus tauricus*(Livshitz and Kuzenetsov, 1972); Neoseiulus multiporus*(Wu and Li, 1978) and Euseius amissibilis Meshkov, 1991. Subfamily Phytoseiinae: Phytoseius plumifer (Canestrini and Fanzago, 1876); Phytoseius juvenis Wainstein and Arutunjan, 1970 and Phytoseius spoofi (Oudemans, 1915). Subfamily Typhlodrominae: Typhlodromus (Anthoseius) georgicus* Wainstein, 1958; Paraseiulus soleiger (Ribaga, 1904); Typhlodromus (Anthoseius) kazachstanicus*  Wainstein, 1958 and Paraseiulus triporus (Chant and Yoshida-Shaul, 1982).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mites
  • Phytoseiidae
  • Raspberry
  • Guilan