اولین گزارش شش گونه سوسک کارابیده از زیرخانواده های Pterosticinae و Scaritinae در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سوسک­ های خانواده Carabidae با داشتن توانایی شکارگری بالا از دشمنان طبیعی مهم­ آفات هستند. طی سال 1390 یک بررسی به منظور شناسایی گونه­ های زیرخانواده ­های  Pterostichinae  و Scaritinae در استان گیلان صورت گرفت. در این تحقیق 6 گونه متعلق به 4 جنس و 4 قبیله شناسایی شدند. که هر 6 گونه برای فون استان گیلان جدید می ­باشند . فهرست گونه ­های شناسایی شده به شرح زیر است.
Subfamily: Pterostichinae (Bonelli, 1810)
Tribe: Pterostichini (Bonelli, 1810)
1-Pterostichus elongatus (Duftschmid, 1812)
Tribe: Platynini (Bonelli, 1810)
2-Agonum angustatum (Dejean, 1928)
Subfamily: Scaritinae (Bonelli, 1810)
Tribe: Scaritini (Bonelli, 1810)
3-Scarites planus (Bonelli, 1813)
4-Scarites terricola (Bonelli, 1813)
5-Scarites eurytus (Fischer von Waldheim, 1828)
Tribe: Clivinini (Rafinasque, 1815)
6-Clivina laevifrons (Chaudoi,. 1842)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of six carabid species from Pterostichinae and Scaritinae subfamilies in Guilan province

نویسندگان [English]

  • M. Salari Gougheri
  • R. Hosseini
  • J. Hajizadeh
چکیده [English]

The Carabidae beetles with high predatory ability are one of the most important natural enemies to reduce pest populations. A study was carried out for collection and identification of Pterostichinae and Scaritinae subfamilies (Coleptera: Carabidae) in Guilan province, Northern Iran during 2012. In total 6 species belonging to 4 genera and 4 tribes were identified which all of them are as new records for the studied area. The list of identified species is as follow:
Subfamily: Pterostichinae (Bonelli, 1810)
Tribe: Pterostichini (Bonelli, 1810)
1.Pterostichus elongatus (Duftschmid, 1812)
Tribe: Platynini (Bonelli, 1810)
2.Agonum angustatum (Dejean, 1928)
Subfamily: Scaritinae (Bonelli, 1810)
Tribe: Scaritini (Bonelli, 1810)
3.Scarites planus (Bonelli, 1813)
4.Scarites (Parallelomorphus) terricola (Bonelli, 1813)
5.Scarites procerus eurytus (Fischer von Waldheim, 1828)
Tribe: Clivinini (Rafinasque, 1815)
6.Clivina laevifrons (Chaudoi,. 1842)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fauna
  • Pterostichinae
  • Scaritinae
  • Carabidae
  • Guilan Province