تأثیر رژیم های مختلف غذایی بر ترجیح طعمه و برخی پارامترهای زیستی سن شکارگر (Orius albidipennis (Hemiptera: Anthocoridae در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

       ترجیح طعمه ای، میزان باروری و طول عمر سن شکارگر Orius albidipennis Reuter روی چهار رژیم غذایی از جمله کنه تارتن دولکه ای همراه با گرده ذرت، کنه تارتن دولکه ای، تخم بید غلات همراه با گرده ذرت و تخم بید غلات در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1 ± 25 درجه سانتی­گراد، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مورد مطالعه قرار گرفت. از برگ شمعدانی Pelargonium hortorum Roots به عنوان بستر تخم­گذاری و تأمین رطوبت استفاده شد. نتایج حاصل از تغذیه سن شکارگر از چهار رژیم غذایی نشان داد که حشرات نر و ماده سن شکارگر از کنه تارتن دو لکه ای همراه با گرده ذرت به طور معنی دار بیشتر از سایر غذاها تغذیه کردند. شاخص آلفای منلی به دست آمده از تغذیه سن شکارگر از چهار رژیم غذایی بیانگر ترجیح حشرات نر و ماده سن شکارگر به رژیم کنه تارتن دولکه ای همراه با گرده ذرت نسبت به سایر رژیم های غذایی بود. طول عمر حشرات ماده با تغذیه از تخم بید غلات همراه با گرده ذرت و تخم بید غلات به طور معنی­ دار بیشتر از طول عمر حشراتی بود که از کنه تارتن­ دولکه­ ای همراه با گرده ذرت و کنه تارتن­ دولکه­ ای تغذیه کردند. طول عمر حشرات نر با تغذیه از چهار رژیم غذایی دارای تفاوت معنی­ دار نبود. طول دوره تخم­گذاری و میزان کل تخم­گذاری با تغذیه از تخم بید غلات همراه با گرده ذرت به طور معنی دار بیشتر از مقادیر متناظر با تغذیه از سایر رژیم های غذایی بود. میانگین تخم­گذاری روزانه با تغذیه از کنه تارتن دو لکه ­ای همراه با گرده ذرت و کنه تارتن­ دولکه ای به طور معنی­ دار بیشتر از میانگین تخم­گذاری روزانه با تغذیه از تخم بید غلات همراه با گرده ذرت و تخم بید غلات بود. استفاده از گرده ذرت به عنوان مکمل غذایی باعث افزایش میزان باروری سن شکارگر شد و سن شکارگر رژیم های غذایی را ترجیح داد که با تغذیه از آن میزان تخم گذاری روزانه اش افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of different diets on prey preference and some biological characteristics of predatory bug, Orius albidipennis Reuter (Hemiptera: Anthocoridae) in laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • S. Yari
  • J. Hajizadeh
  • R. Hosseini
  • A. Hosseininia
چکیده [English]

Prey preference, reproduction and longevity of Orius albidipennis were studied on four different diets including the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae plus corn pollen; two-spotted spider mite; eggs of Sitotroga cerealella plus corn pollen and eggs of Sitotroga cerealella in laboratory conditions (25 ± 1 , 65 ± 5 RH and L16: D8 photoperiod). The leaves of Pelargonium hortom were served as oviposition substrate and moisture source. The results showed that feeding on T.urticae plus corn pollen was significantly higher than other diets. The Manly preference index (α) in the prey-preference test on four diets show more preference on T.urticae plus corn pollen than other diets. The female longevity was significantly higher on grain moth eggs plus corn pollen and grain moth eggs than T. urticae plus corn pollen and T. urticae. There were no significant differences in male longevity among the four different diets. The oviposition period and fecundity of female on grain moth eggs plus corn pollen were significantly higher than other diets. Daily egg-laying of O. albidipennis feeding on T. urticae plus corn pollen and T. urticae were significantly higher than on grain moth eggs plus corn pollen and grain moth eggs. The use of corn pollen as supplemental food increased fecundity of O. albidipennis and predator bug preferred diet which that fed on prey increased its daily egg laying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orius albidipennis
  • Grain moth
  • Prey preference
  • two-spotted spider mite
  • Corn pollen