تاثیر کنترل تلفیقی کرم گلوگاه انار در کاهش خسارت آفت و افزایش عملکرد انار در استان‌های اصفهان و قم

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 69-73

10.22124/iprj.2023.6646

محمدسعید امامی؛ محمدحسن بشارت‌نژاد؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ آرزو سامی؛ علی نوروزی


سمیت تدخینی سه اسانس گیاهی روی Phthorimaea operculella (Zeller) و تأثیر آن روی درصد پارازیتیسم زنبور Trichogramma brassicae (Bezdenko)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 71-85

10.22124/iprj.2021.4846

مینا جعفری؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ علی اصغر فتحی؛ مهدی حسن پور؛ عسگر عباداللهی


تریپس Stenchaetothrips faurei (Bhatti) (Thys.: Thripidae): گزارش جدیدی از مزارع برنج ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 79-82

10.22124/iprj.2021.5039

مجید میراب بالو؛ خدیجه عباسی؛ طیبه علی زمانی؛ سعید افضلی نیا


بررسی اثر تاریخ کاشت لوبیا چیتی محلی خمین بر تراکم جمعیت Empoasca decipiens و Thrips tabaci و شاخص‌های عملکرد محصول

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 87-101

10.22124/iprj.2021.4847

امیر محسنی امین؛ محمدحسن کوشکی؛ محمد شاهوردی؛ فریبا مظفریان؛ محمود نصرالهی؛ عزت اله نباتی؛ علیرضا چگنی؛ حسین آسترکی


گزارش خسارت مورچه دروگر Messor ebeninus Santschi به گیاه کاملینا در اهواز

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 91-94

10.22124/iprj.2021.4634

شهاب زارعی؛ پیمان حسیبی؛ مهدی اسفندیاری؛ دانیال کهریزی؛ سید محمد صفی‌الدین اردبیلی


سمیت گوارشی فیپرونیل، ایمیداکلوپرید و بوراکس روی مورچه Tapinoma karavaievi (Hym.: Formicidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 91-102

10.22124/iprj.2023.23390.1507

,وحیده مجیدی فر؛ حسین اللهیاری؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی


بررسی فراسنجه های جمعیتی کنه شکارگر(Acari: Blattisociidae) Blattisocius mali با تغذیه از تخم‌های پشه قارچ (Lycoriella auripila (Dip.: Sciaridae

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

10.22124/iprj.2023.6309

فائزه عسگری؛ سید علی صفوی؛ حمید صراف معیری


اثر کنه‌کش‌های ابرون اسپید‌® و کنه مایت‌® روی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae و کنه‌های شکارگر Amblyseius swirskii وPhytoseiulus persimilis در شرایط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22124/iprj.2023.24112.1512

الهام رضایی؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرایی؛ مریم فروزان؛ جی پی میچاود


تأثیر کلرونترانیلی پرول، فلوبن دیامید و ایندوکساکارب روی شب‏پره مینوز گوجه فرنگی و بررسی اثرات جانبی کلرونترانیلی پرول روی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22124/iprj.2023.24283.1515

فاطمه شفقی؛ مریم فروزان؛ وحید مهدوی؛ محمد رضا عطاران


خسارت کنه های اریوفید (Acari: Eriophyidae ) روی برگ نو در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22124/iprj.2023.24532.1518

جلیل حاجی زاده؛ رضا حسینی


تاثیر کنترل تلفیقی کرم گلوگاه انار در کاهش خسارت آفت و افزایش عملکرد انار در استان های اصفهان و قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22124/iprj.2023.24282.1516

محمدسعید امامی؛ محمدحسن بشارت نژاد؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ آرزو سامی؛ علی نوروزی