تریپس Stenchaetothrips faurei (Bhatti) (Thys.: Thripidae): گزارش جدیدی از مزارع برنج ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

جنس Stenchaetothrips Bagnall متعلق به زیرخانواده Thripinae دارای تنها یک گونه­ی گزارش شده از ایران است. در این مطالعه، دومین گونه S. faurei(Bhatti, 1962) از کشورگزارش می­شود. تنها دو نمونه­ی ماده­ی این گونه از مزارع برنج استان ایلام (غرب ایران) جمع­آوری شده است. رنگ بدن (بیشتر قسمت­ها زرد کم رنگ)، نبود اندام حسی روی پس­گُرده و وجود شانه کامل در حاشیه پشتی بند هشتم شکم از مهم­ترین ویژگی­های گونه به شمار می­رود. شکل­های مربوط به گونه و دامنه­ی انتشار جغرافیایی آن نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stenchaetothrips faurei (Bhatti) (Thys.: Thripidae): a newly recorded species on rice fields in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Mirab-balou 1
  • Kh. Abbasi 1
  • T. Alizamani 2
  • S. Afzalinia 3
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Lorestan University, Lorestan, Iran,
3 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Chamran Universityof Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The genus Stenchaetothrips Bagnall is belonging to the subfamily Thripinae with only one species in Iran. Here, the second species, S. faurei (Bhatti, 1962) is newly recorded from the country. Only two female specimens of this species have been collected on the rice fields from Ilam province (west of Iran). The color of body (mainly pale yellow), absence of campaniform sensilla on metanotum and the presence of compete comb on posterior margin of abdominal tergite VIII have been considered the most important characters of the species. Relevant illustrations and geographical distribution of the species are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • Stenchaetothrips
  • new record
  • Ilam
Amoozadeh, A., Mirab-balou, M. and Nazari, A. R. 2021. Population fluctuations of two Haplothrips species (Thysanoptera: Phlaeothripidae) in rice fields of Ilam province in various climate regions. Journal of Animal Environment 13(1): 407–414.
Bhatti, J. S. 1962. Additions to the graminivorous Thysanoptera of India. Bulletin of Entomology, India 3: 42–47.
Mirab-balou, M. and Chen, X. X. 2011. Iranian Thripinae with ctenidia laterally on the abdominal tergites (Thysanoptera: Thripidae). Natura Montenegrina 10(4): 435–466.
Mirab-balou, M., Tong, X. L., Feng, J. N. and Chen, X. X. 2011. Thrips (Insecta: Thysanoptera) of China. Checklist (Journal of species lists and distribution) 7(6): 720–744.
Pathak, M. D. and Khan, Z. R. 1994. Insect pests of rice. International Rice Research Institute, Manila, Philippines, 19.
Rajabian-Miri, M., Shayanmehr, M. and Mirab-balou, M. 2018. Population fluctuations of thrips (Thysanoptera) and their relationship to the phenology of rice in Babolsar city (Mazandaran Province, Iran). Journal of Insect Biodiversity and Systematics 4(1): 47–55.