کلیدواژه‌ها = مدیریت تلفیقی آفات
تأثیر نانوفرمولاسیون بر سمیت عصاره‌ آبی برخی گیاهان علیه کنه‌ تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae و سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 67-80

10.22124/iprj.2023.25221.1531

فریده عرج پور؛ رویا عزیزی نثار؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی


امکان استفاده از برخی جدایه‌های ایرانی قارچ بیمارگر Akanthomyces برای کنترل میکروبی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 57-70

10.22124/iprj.2022.6016

ناهید للری سردارآبادی؛ فاطمه یاراحمدی؛ نوشین زندی سوهانی؛ محمدحامد قدوم پاریزی‌پور؛ علی رجب‌پور