کلیدواژه‌ها = گیلان
فون کنه های خانواده (Cheyletidae (Acari: Trombidiformes در زیستگاه های مختلف بخش مرکزی استان گیلان و تعیین گونه های غالب

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 15-27

10.22124/iprj.2019.3303

صفورا سالارزهی؛ جلیل حاجی زاده؛ حسن پوربابائی؛ مسعود حکیمی تبار


بررسی فون و تنوع زیستی کنه‌های خاکزی خانواده (Laelapidae (Acari: Mesostigmata در جنوب استان گیلان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 73-84

سارا رامرودی؛ جلیل حاجی زاده؛ آزاده کریمی ملاطی


اولین گزارش دو گونه از کنه های خانواده (Ameroseiidae (Acari: Mesostigmata از ایران و گیلان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 67-71

جلیل حاجی زاده؛ سارا رامرودی؛ پتر مسان


فون کنه های فیتوزئید (Phytoseiidae :Mesostigmata) درختچه های تمشک در استان گیلان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-12

پژمان تاجمیری؛ جلیل حاجی زاده


معرفی و کلید شناسایی کنه های بی استیگمای (Acari: Astigmata) انباری برنج در استان گیلان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 31-40

جواد نوعی؛ جلیل حاجی زاده؛ هادی استوان