کلیدواژه‌ها = مدیریت تلفیقی
اثر کنه‌کش‌های ابرون اسپید‌® و کنه مایت‌® روی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae و کنه‌های شکارگر Amblyseius swirskii وPhytoseiulus persimilis در شرایط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22124/iprj.2023.24112.1512

الهام رضایی؛ شهرام آرمیده؛ شهرام میرفخرایی؛ مریم فروزان؛ جی پی میچاود


غربالگری بیست ژنوتیپ مختلف برنج از نظر تحمل یا مقاومت به کرم ساقه‌خوار نواری (Chilo suppressalis) در شرایط مزرعه

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-14

10.22124/iprj.2021.5026

فرزاد مجیدی شیل سر؛ علیرضا ترنگ؛ مریم حسینی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ مریم خشک دامن


بررسی کارایی چند حشره کش شیمیایی و روش های تلفیقی در کنترل کرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis (Walker) (Lep.: Crambidae در سیستم دوکشتی برنج

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 45-56

10.22124/iprj.2018.2837

مرتضی نورمحمد پورامیری؛ فرامرز علی نیا؛ ُسهراب ایمانی؛ معصومه شایان مهر؛ علی احدیت