دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-73 
تاثیر کنترل تلفیقی کرم گلوگاه انار در کاهش خسارت آفت و افزایش عملکرد انار در استان‌های اصفهان و قم

صفحه 69-73

10.22124/iprj.2023.6646

محمدسعید امامی؛ محمدحسن بشارت‌نژاد؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ آرزو سامی؛ علی نوروزی