خسارت کنه‌های اریوفید (Acari: Eriophyidae) روی برگ نو در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در بهار 1402 خسارت شدیدی از کنه­های اریوفید روی درختچه‌های برگ نو پرچینی در شهر رشت مشاهده شد. علائم خسارت شامل بدشکلی جوانه­های انتهایی، قهوه­ای شدن برگ­ها، زنگ­زدگی سطح برگ­ها، پیچیدگی شدید و قاشقی شدن برگ­ها و کاهش رشد گیاه است. تاکنون دو گونه از کنه­های اریوفید مرتبط با گیاه برگ نو در استان گیلان به نام­های Aculus ligustri (Keifer) و Aceria ligustri (Keifer) از استان گیلان گزارش شده­اند. در بررسی اخیر مشخص شد که هر دو گونه با هم روی برگ نو پرچینی حضور دارند و خسارت هر دو گونه نیز به یکدیگر شباهت دارد. این کنه­های اریوفید به دو گونه برگ نو موجود در استان گیلان شامل برگ‏نو معمولی یا پرچینی (Ligustrum ovalifolium) و برگ نو محلی یا مندارچه (Ligustrum vulgare) صدمه می­زنند. زمستانگذرانی این کنه­ها به صورت کنه ماده دئوتوژن داخل جوانه­های برگ نو است و در اواخر زمستان در جوانه تخمگذاری می­کنند، سپس کنه­های بهاره یا پروتوژن به برگ­ها انتقال می­یابند. فعالیت کنه روی برگ از اوایل بهار آغاز و تا تابستان ادامه دارد. به منظور کنترل خسارت کنه لازم است اقدامات لازم در اوایل بهار و هم­زمان با انتقال کنه­ها از جوانه به برگ انجام شودکه در غیر این صورت خسارت شدید کنه به صورت بدشکلی و کاهش رشد گیاه به­ویژه روی درختچه­های برگ­نو پرچینی بروز می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Damage of Eriophyid mites (Acari: Eriophyidae) on privet bushes in Guilan province

نویسندگان [English]

  • J. Hajizadeh
  • R. Hosseini
Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

In the spring of 2023, a severe damage of eriophyid mites was observed on the privet shrubs in Rasht city, Iran. The damage symptoms include deformity of terminal buds, browning of leaves, rusting of leaves surface, severe leaf twisting, spooning of leaves, and reducing of plant growth. So far, two species of eriophyid mites associated with privet shrubs, namely Aculus ligustri (Keifer) and Aceria ligustri (Keifer) have been reported from Guilan province, Northern Iran. In the recent survey, it was found that both species are present together on the hedge privet and cause similar damage. These eriophyid mites damage to two abundant species of privet in Guilan province, including common or hedge privet (Ligustrum ovalifolium) and local privet or Mandarche (Ligustrum vulgare). These mites overwinter in the form of deutogyne female inside the buds of privet and lay eggs in the buds at the end of winter, then spring form of mites or protogynes are transferred to the leaves. The activity of the mite on privet starts from early spring and continues until summer. In order to control mites damage, it needs to apply the necessary control measures in early spring at the same time that mites move from buds to leaves, otherwise, the severe mite damage occurs in form of deformity and plant growth decrease, especially in privet hedge shrubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privet
  • Rasht
  • Damage
  • Gall mites
Amrine, J. W. and Manson, D. C. M. 1996. Preparation, mounting and descriptive study of eriophyoid mites. In: Linquist, E. E., Sabelis, M. W. and Bruuin, J. (Eds.), Eriophyoidn mites their biology, natural enemies and control. Elsevier Sci. Pub., Amsterdam, pp. 383-396.
Baker, E. W., Kono, T., Amrine, J. W. Jr., Delfinado Baker, M. and Stasny, T. A. 1996. Eriophyoid mites of United States. Indira Publishing House, W. Bloomfield, MI. 394 pp.
De Lillo, E. 1997. New Eriophyoid mites (Acari, Eriophyioidea) from Italy, III. Entomologica, Bari, 31: 133-142.
Day, E., Dellinger, T. A. and Alejandro, D. P. 2022. Galls and rusts made by eriophyid mites. Viriginia Cooperation Extention Publications/ENTO/ENTO-147. From: https://www.pubs.ext.vt.edu/content/ dam/pubs_ext_vt_edu/ENTO/ENTO-147/ENTO-532.pdf.
Hajizadeh, J. and Hosseini, R. 2003. Introduction of Aceria ligustri (Keifer) (Acari: Eriophyidae) on privet from Guilan Province. Abstract book of second applied scientific seminar on flowers and ornamental plants of Iran, Mahalat. p. 2.
Jeppson, L. R., Keifer, H. H. and Baker, E. W. 1975. Mites injurious to economic plants. Univ. of California Press, USA, 614 pp.
Vacante, V. 2016. The handbook of mites of economic plants, identification, bio-ecology and control. CABI, Oxfordshire, UK. 890 pp.
Westphal, E. and Manson, D. C. M. 1996. 1.4. 6 Feeding effects on host plants: Gall formation and other distortions. In: Linquist, E. E., Sabelis, M. W. and Bruuin, J. (Eds.). Eriophyoid mites-their biology, natural enemies and control. Elsevier Sci. Pub., Amsterdam, pp. 231-242.