کلیدواژه‌ها = مقاومت
تعداد مقالات: 6
2. بررسی حساسیت چند رقم زیتون به مگس میوه زیتون، (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-13

محمدرضا عباسی مژدهی؛ علی حسینی قرالری؛ علی اکبر کیهانیان؛ نازنین کوپی


3. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های گندم نسبت به پوره‌های سن گندم (Eurygaster integriceps Put. (Hem.: Scutelleridae در شرایط مزرعه در استان کردستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-40

محمد صالح صالحی؛ امین صادقی؛ هدیه بدخشان؛ مصطفی معروفپور