کلیدواژه‌ها = کارایی
تأثیر کلرونترانیلی پرول، فلوبن دیامید و ایندوکساکارب روی شب‏پره مینوز گوجه فرنگی و بررسی اثرات جانبی کلرونترانیلی پرول روی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22124/iprj.2023.24283.1515

فاطمه شفقی؛ مریم فروزان؛ وحید مهدوی؛ محمد رضا عطاران