ذخیره سازی زنبور پارازیتوئید بالغ (Habrobracon hebetor (Say)(Hym.: Braconidae و لارو شب پره آرد، (Anagasta kuehniella (Zeller در دمای 12 درجه سلسیوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ذخیره­ سازی و نگهداری در دمای پایین یک روش مناسب برای افزایش طول عمر دشمنان طبیعی از جمله حشرات پارازیتوئید می­ باشد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین زمان مطلوب برای ذخیره سازی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Say) و میزبان آزمایشگاهی آن یعنی شب پره آرد، Anagastakuehniella (Zeller) در دمای 12 درجه سلسیوس می­ باشد. پس از پرورش حشرات مورد نظر در شرایط آزمایشگاهی، زنبور ماده­ ی بالغ H. hebetor و هم­چنین لارو میزبان واسط آن، A. kuehniella در پنج تکرار در دمای 12 درجه سلسیوس به مدت یک تا شش هفته ذخیره­ سازی شدند. پس از گذشت زمان­های مذکور، تاثیر ذخیره­سازی روی برخی از صفات زیستی از جمله بقا، باروری و کارایی به صورت هفتگی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با توجه به اغلب صفات ارزیابی شده زنبور بالغ H. hebetor تا چهار هفته در دمای 12 درجه سلسیوس قابل ذخیره سازی است.  همچنین لاروهای A. kuehniella در دمای 12 درجه سلسیوس به منظور پرورش خود حشره تا سه هفته ولی به منظورپرورش زنبور تا چهار هفته قابل ذخیره سازی هستند. بنابراین، ذخیره­ سازی کوتاه مدت بالغین H. hebetor و لارو سنین بالای شب­ پره آرد می­ تواند برای نگهداری و ذخیره سازی در برنامه­ های پرورش انبوه این پارازیتوئید مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cold storage of adult parasitoid wasp, Habrobracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae) and the flour moth larvae, Anagasta kuehniella (Zeller) at 12°C

نویسندگان [English]

  • Z. Mousapour
  • A. Askarianzadeh
  • H. Abbasipour
چکیده [English]

Storage at low temperature (cold storage) is an appropriate way to extend longevity of natural enemies such as insect parasitoids. The aim of this study was to determine the optimal time of storage of the parasitoid, Habrobracon hebetor (Say) and its factitious host, the flour moth, Anagasta kuehniella (Zeller) at 12 °C. After in vitro rearing of the above insects, the adult female wasp of H. hebetor and also the larvae of host, A. kuehniella were stored in five replicates for one to six weeks at 12°C. After this, effects of storage time on some biological traits such as survival, fecundity and efficiency were evaluated weekly. The results showed that at 12°C, the adult parasitoid wasps could be stored for four weeks. Also at the same temperature, A. kuehniella larvae could be stored for three weeks, but for the parasitoid, they can be stored for four weeks.  Thus, short-term storage of H. hebetor adult wasps could be used to hold and store a large number of mass reared parasitoids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold storage
  • Habrobracon hebetor
  • Efficiency
  • Time
  • Parasitoid