کلیدواژه‌ها = زیتون
ارزیابی روند تغییرات کیفیت روغن زیتون در سطوح مختلف آلودگی به مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Dip.: Tephritidae)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-13

10.22124/iprj.2022.5449

احمدرضا دادرس؛ عارف معروف؛ مهدی طاهری؛ محمود عظیمی؛ عزیزاله عبدالهی


بررسی حساسیت چند رقم زیتون به مگس میوه زیتون، (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-13

10.22124/iprj.2019.3302

محمدرضا عباسی مژدهی؛ علی حسینی قرالری؛ علی اکبر کیهانیان؛ نازنین کوپی


تاثیر هرس در کنترل پسیل زیتون Euphyllura straminea Loginova و سال‌آوری درختان زیتون

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 41-52

عبدالامیر محیسنی؛ مجید گل محمدی؛ علی اصغر زینانلو؛ محمد ولی تقدسی