نویسنده = مجتبی قانع جهرمی
تأثیر نانوفرمولاسیون بر سمیت عصاره‌ آبی برخی گیاهان علیه کنه‌ تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae و سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 67-80

10.22124/iprj.2023.25221.1531

فریده عرج پور؛ رویا عزیزی نثار؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی


اثرات امولسیون سیر و دماهای پایین در کنترل شپشه‌ قرمز آرد Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 51-61

10.22124/iprj.2022.5453

فاطمه نصراللهی؛ مجتبی قانع جهرمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ حمیده صحرائیان


تأثیر تغذیه از طعمه‌های مختلف بر نگهداری کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) در دمای پایین

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 59-74

10.22124/iprj.2021.4632

سیده زینب رحیمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی


تأثیر قارچ بیمارگر Beauveria bassiana بر ترجیح و رفتار سویچینگ کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 75-93

10.22124/iprj.1970.3433

مصطفی زمانپور؛ امین صدارتیان جهرمی؛ حجت اله محمدی؛ مجتبی قانع جهرمی