کلیدواژه‌ها = سفیدبالک
تأثیر تغذیه از طعمه‌های مختلف بر نگهداری کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) در دمای پایین

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 59-74

10.22124/iprj.2021.4632

سیده زینب رحیمی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی