نویسنده = محبوبه شریفی
پایش حساسیت جمعیت‌های مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae) در برابر ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس در باغ‌های پسته

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 15-29

10.22124/iprj.2021.4842

لیلا کمالی دماوندی؛ محبوبه شریفی؛ نرگس معماری زاده؛ محمد قدمیاری


مقایسه ی شاخص های بیوشیمیایی هیبریدهای کرم ابریشم Bombyx mori L. در برابر تنش دمایی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 71-81

حسام الدین امینی؛ جلال جلالی سندی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ حسین غفوری؛ محبوبه شریفی


تاثیر پیروپیروکسی فن بر آنزیم های سم زدا و موثر در متابولیسم حدواسط بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 35-44

محبوبه شریفی؛ علی اصغر کوثری؛ آرش زیبائی؛ جلال جلالی سندی