نویسنده = آرش زیبائی
تاثیر هگزافلومورون بر متابولیسم حدواسط شب پره بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 41-52

سحر دلکش رودسری؛ آرش زیبائی؛ ضرغام بی غم؛ محمود فاضلی دینان


تاثیر پیروپیروکسی فن بر آنزیم های سم زدا و موثر در متابولیسم حدواسط بید آرد (Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 35-44

محبوبه شریفی؛ علی اصغر کوثری؛ آرش زیبائی؛ جلال جلالی سندی