نویسنده = محمد قدمیاری
پایش حساسیت جمعیت‌های مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae) در برابر ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس در باغ‌های پسته

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 15-29

10.22124/iprj.2021.4842

لیلا کمالی دماوندی؛ محبوبه شریفی؛ نرگس معماری زاده؛ محمد قدمیاری


تأثیر بازدارندگی پایری‌پروکسی‌فن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیک کفشدوزک Adalia decempunctata L. (Col.: Coccinellidae)

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 41-57

10.22124/iprj.2019.3773

دیانا ناصری؛ جلال جلالی سندی؛ محمد قدمیاری؛ زهرا مجیب حق قدم


بررسی دو سالانه جدول زندگی کرم برگ‌خوارتوتGlyphodes pyloalis Walker (Lep.: Pyralidae) در شرایط صحرایی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 15-28

معصومه شعبانی؛ آزاده کریمی ملاطی؛ محمد قدمیاری؛ جلیل حاجی زاده


اثر غلظت زیرکشنده قارچ Beauveria bassiana روی تخصیص انرژی سلولی سن شکارگر (Andrallus spinidens Fabricius (Hem.: Pentatomidae

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 23-35

مولود غلام زاده چیتگر؛ جلیل حاجی‌زاده؛ محمد قدمیاری؛ آزاده کریمی ملاطی؛ حسن هدی