کلیدواژه‌ها = زیست‌سنجی
سمیت گوارشی فیپرونیل، ایمیداکلوپرید و بوراکس روی مورچه Tapinoma karavaievi (Hym.: Formicidae) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 91-102

10.22124/iprj.2023.23390.1507

,وحیده مجیدی فر؛ حسین اللهیاری؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی


بررسی تاثیر Bacillus thuringiensis درکنترل پروانه برگخوارEnnomos quercinaria (Hafngel)

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 89-102

10.22124/iprj.2018.3114

امین وطن دوست؛ محمدرضا دماوندیان؛ حسن بریمانی ورندی؛ محمدرضا بابایی