کلیدواژه‌ها = اسانس های گیاهی
سمیت تنفسی اسانس های زیره سبز، نعناع و اسطوخودوس روی مراحل تخم و بالغ کنه تارتن دولکه ای ( Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-13

حمیدرضا صراف معیری؛ فاطمه پیرایش فر؛ علیرضا بلند نظر؛ بهرام فریدی